นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

(0) แจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายบุคคล พบอาจารย์ใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการฝ่ายบุคคลพบอาจารย์ใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่อาจารย์ใหม่ที่เข้าปฎิบัติงานไม่เกิน 6 เดือน และอาจารย์ที่เพิ่งรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อไม่เกิน 6 เดือน ได้รับทราบและเข้าใจโครงสร้างนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยลัย, เข... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 14 December 2016 13:07 Modified: 15 December 2016 09:31 [ Report Abuse ]

(0) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (Basic)

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (Basic)สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่25 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 12 May 2015 12:12 Modified: 12 May 2015 12:41 [ Report Abuse ]

(0) สรุปผลการประเมินหลักสูตร การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

จากการจัดสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ และจากคำถามปลายเปิดสรุปได้ดังนี้ สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาคิดว่าเป็นประโยช... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 10 June 2013 08:53 Modified: 10 June 2013 09:15 [ Report Abuse ]

(12) ได้อะไรจากการอบรม Team Excellence

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2556 ดิฉัน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรหลักสูตร การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Excellence) ซึ่งจัดให้นักสร้างสุของค์กร และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ถึงแม้การเข้าร่วมในครั้งนี้ รายชื่อจะปรากฎในบทบาท... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 09 June 2013 18:13 Modified: 09 June 2013 18:24 [ Report Abuse ]

(2) นักสร้างสุของค์กร : วันที่ 2 ช่วงเช้า

ผู้นำที่ทำตัวเป็นผู้นำแบบเผด็จการ วางแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะเอาอย่างไร นำเสนอในทีประชุมอภิปรายพอเป็นพิธี, ใครเห็นแตกต่าง ตัดบท อาศัยการประชุมบังหน้าเพื่อเป็นข้ออ้าง ถ้าผ่านการพิจารณามาแล้วถือเป็นมติที่เห็นชอบ Seven habbit 7 อุปนิสัยที่จะพั... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 08 March 2013 10:53 Modified: 08 March 2013 10:53 [ Report Abuse ]

(1) นักสร้างสุของค์กร ตอนที่ 1

นักสร้างสุของค์กร ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานอธิการบดี ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 06 March 2013 08:53 Modified: 06 March 2013 08:53 [ Report Abuse ]

(5) ศิลปะแห่งชีวิต "เรียนรู้แง่งามของทีมงาน" ตอนที่ 2 เพียงแค่เราเชื่อมั่น

ศิลปะแห่งชีวิต "เรียนรู้แง่งามของทีมงาน" ตอนที่ 2 ผ่านไป 1 วัน ดิฉันเจอกับอะไรบ้าง เหมือนที่เคยบอกไว้ในตอนที่ 1 ถึงความกังวลใจของดิฉัน ทำให้ดิฉัน และท้าวแชร์ หัวหน้าของดิฉัน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการโดยตรง ต้องคุยกันตลอดว่าเราจะต้องโยงกระบวนการตลอ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 15 Febuary 2013 06:18 Modified: 18 Febuary 2013 00:01 [ Report Abuse ]

(1) ศิลปะแห่งชีวิต "เรียนรู้แง่งามของทีมงาน" ตอนที่ 1 ความกังวลใจของผู้จัด

3 วันที่ผ่านมา ดิฉันสัญจรมาจังหวัดสงขลา เพื่อทำหน้าที่ดูแลโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะแห่งชีวิต เรียนรู้แง่งามของทีมงาน หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของผู้จัดเหมือนกันค่ะ เราเลือกทีมวิทยากรจากมูลนิธี เอ็ม โอ เอ ประเทศไทย ซึ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 15 Febuary 2013 05:47 Modified: 15 Febuary 2013 05:50 [ Report Abuse ]

(4) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ตอนที่ 2 Introduce myself

วันนี้ เปิด คอร์ส วันแรก โจทย์คือ วิทยากรให้แนะนำตัวเอง เนื่องจากร้างราภาษาอังกฤษมานาน เลยต้องเตรียมตัวทำการบ้านมาก่อนค่ะ Introducing Myself แนะนำตนเอง Good Afternoon everybody I would like to introduce myself. My name is Rattiya Khiaopaen. Yo... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 12 December 2012 09:28 Modified: 12 December 2012 09:28 [ Report Abuse ]

(3) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

ตอนนี้ใคร ๆ ก็พูดกันถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC หลาย ๆ หน่วยงาน มีการเตรียมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยเฉพาะบุคลารกสายสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกในการต้องติดต่อกับนักศึกษาต่างชาติ บุ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 12 December 2012 08:06 Modified: 12 December 2012 08:14 [ Report Abuse ]