นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 1107
ความเห็น: 4

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วิพากษ์แชร์ ๑๐ [C]

เขียนแล้วได้ประโยชน์อะไร

สลับปรับเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่เรื่องของการ "พูดมาก" กันต่อนะครับ

ผมนำเล่าเก่ามาใส่ขวดบันทึกใหม่นะครับ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้ในการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติว่า

ระบบของการจัดการความรู้ต้องบูณราการไปกับงานประจำ ต้องไม่ใช่ระบบที่แยกต่างาก และต้องไม่ทำให้เกิดภาระงานที่เพิ่มขึ้น นี่คือหลักการสำคัญ ส่วนจะจัดรูปแบบของระบบอย่างไรนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว

ในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการความรู้นั้น ศ.นพ.วิจารณ์ ท่านได้กล่าวถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะนำมาเป็นตัวช่วยในการจัดระบบการจัดการความรู้ ผมคัดลอกมาเฉพาะบางส่วนให้อ่านกันอีกครั้งนะครับ

ใช้ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เป็นเครื่องมือสร้างความคึกคักในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ โดยการจัดชิงรางวัลประเภทต่าง ๆ เช่น รางวัลผู้แบ่งปันความรู้ด้าน...ยอดเยี่ยมประจำเดือน... ดำเนินการโดยการกำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนประจำเดือนและมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลแก่ผู้แบ่งปันความรู้ยอดเยี่ยมประจำเดือน หรืออาจให้รางวัลผู้แบ่งปันความรู้ยอดเยี่ยมประจำเดือน แก่ผู้ที่มีบันทึกแสดงความมีคุณภาพของความรู้ และมีมากประเด็น มีความถี่บ่อย

ในกรณีที่ใช้บล็อกเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ก็มีรางวัลนักเขียนบล็อกประจำเดือน... (Blogger of the Month Award) เป็นต้น

ในวงแชร์สีชมพูแห่งนี้ที่ย่างก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ ๖ แล้วนั้น ในระยะขวบปีที่ผ่านมา ๕ ขวบปีนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปในเรื่องการ "ส่งเสริมการใช้งานแชร์" หรือกระตุ้น ส่งเสริม ให้แชร์มีจำนวนสมาชิกมากขึ้น มีผู้มาใช้งาน (เขียน/ อ่าน) บันทึกในวงแชร์มากขึ้น กลยุทธหลัก ๆ ที่เป็นทางการก็จะมีเรื่องของการอบรมการใช้งานแชร์ การตั้งของรางวัลสำหรับการเขียนบันทึกในหัวข้อ หรือจำนวนที่กำหนด เช่น ฤดูกาลล่านกเงือก เป็นต้น

ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการการส่งเสริมให้เขียน การเพิ่มจำนวนของทั้งจำนวนบันทึกและจำนวนสมาชิก

๕ ขวบปีคงเป็นระยะเวลาที่ต้อง "รู้สา" บ้างแล้ว เนื่องจาก ๕ ขวบปีที่ผ่านมาวงแชร์ได้ประสบพบเจออะไรหลาย ๆ อย่างที่ผ่านเข้ามา ผ่านออกไปในวงแชร์ การจะทำอยู่แบบเดิมซ้ำ ๆ นั้นก็คงไม่ใช่ที่ ต้องมีการปรับเปลี่ยรูปแบบวิธีการกันบ้าง

ก็ ปะ ฉะ ดะ เท่าที่อาวุธที่ได้รับมอบบมาจากเบื้องบน รวมกับการพลิกแพลง (แต่ไม่พลิกโผ) ปรับกระบวนทัพตามสภาวะการณ์

๕ ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะให้มีจำนวนสมาชิกที่ "ใช้งาน" "ถี่" "บ่อย" "ประจำ" มากขึ้น ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน "การเขียนบันทึก" "การแสดงความเห็น" แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเช่นเดียวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ มาแล้วหาย หายแล้วมา เป็นเรื่องของ "ฤดูกาล" ซะมากกว่าที่จะเป็น "ขาประจำ"

"ขาประจำ" นั้นก็มีนะครับ ไม่ใช่ไม่มี เพียงแต่ก็ยังจำกัดวงอยู่ไม่ขยายขนาดของวงซักเท่าไหร่ ไม่หวือหวา

ผมให้ลองหันไปดูวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีดูครับ ช่วงต้น ๆ ปี เริ่มจะคึกคัก พอผ่านมากลางปีเริ่มแผ่ว พอปลายปีก็เริ่มหงอย

ผมนึกถึงคำของพี่เสือที่พูดไว้ในบันทึกล่าสุดในรอบ "ชิงเปรต" ของพี่สือว่า

"ผมไม่อยากได้คำตอบตาม pattern ว่าเราเขียนเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แต่ ผมว่าเราน่าจะมองข้าม shot ไปอีกขั้นนึงได้เลย ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ (รวมทั้งเพิ่มความสุข) ในการทำงานของเราได้อย่างไร"

ผมมองว่าถ้าเรามองข้าม shot ไปหลายขั้นอย่างที่พี่เสือมอง ก็อาจจะยากเกินไปสำหรับที่จะทำให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่ประเด็นของพี่เสือนี่มันคือ goal หนึ่งของแชร์ที่สมาชิกวงแชร์ต้อแตะลูกส่งให้เข้าประตูให้ได้

แต่ผมก็อยากให้มองข้ามประเด็นของคำตอบตาม pattern ที่พี่เสือพูดไว้คือ 

"เราเขียนเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้"

ในความเห็นของผมนะครับ ผมเห็นว่าหลาย ๆ คนที่เป็นขาประจำวงแชร์นี่ กว่าจะมีคำตอบว่าเขียนแชร์ทำไม เขียนไปเพื่ออะไร และได้คำตอบว่า "เราเขียนเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้" นั้น ได้ผ่านอะไรมาหลาย ๆ อย่าง

ครั้งแรก ๆ เริ่มนั้น คงต้องมี "อะไร" ที่มากไปกว่าคำตอบในปัจจุบัน หรือที่กำลังจะเพิ่มคำตอบให้ตัวเองไปสู่ goal ที่เหนือชั้นไปอีก

แต่ว่า "อะไร" คือ "อะไร" มีแต่ ทุกท่านที่เป็นขาประจำเท่านั้นที่รู้และทราบ ทำอย่างไรถึงให้ "อะไร" เปิดเผยออกมาสู่สาธารณะ

"อะไร" อาจจะเป็นอย่างที่ ServiceMan บอกเล่าไว้ในความเห็นนี้ก็เป็นไปได้

คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือ เราจะทำอย่างไรให้สมาชิกวงแชร์ทุกคน และบุคลากรที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกวงแชร์ได้มองเห็นคำตอบ ได้มองเห็น "อะไร" เหล่านี้

ได้มาปฏิบัติ (การเขียนแชร์) เพื่อให้บรรลุถึงคำตอบที่ตนเองได้ให้คำตอบไว้

พูดกันง่าย ๆ ก็คือ ทำอย่างไรให้คนที่ยังไม่สมัครสมาชิกและคนที่สมัครสมาชิกแล้วแต่ยังมีการแลกเปลี่ยนผ่านบันทึกในวงแชร์น้อยอยู่ได้ "มองเห็น" "ประโยชน์" ของการเขียนแชร์ (สม่ำเสมอ)

เขียนแล้วได้ประโยชน์อะไร

เอาที่ง่าย ๆ ที่ เห็นได้ไม่ยากนัก เข้าถึงไม่ยากนัก โดยที่ไม่ต้องพึ่ง "เทศกาลลด แลก แจก แถม"

อันนี้ซิครับโจทย์ใหญ่ โจทย์ที่ท้าทาย

ผมยุติบันทึกนี้เอาไว้ก่อนนะครับ ครั้งหน้ามา "แหลงมาก" กันต่อ

เราเอง

ปล. ๑

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. มีพิธีรดน้ำศพ "พีระ ตันติเศรณี" ที่วัดแหลมทราย สงขลา ทั้งนี้ทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ จะเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพในครั้งนี้ด้วย

ปล. ๒

"พีระ ตันติเศรณี" เป็นสามีของ "หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน" คนปัจจุบัน

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2555 14:17 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 18:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แหลงมากดีกว่าแหลงน้อยครับ

ก่อนอื่น ขอแสดงความเสียใจกับญาติสนิท มิตรสหาย คุณ "พีระ ตันติเศรณี" ด้วยนะครับ

Share กับแวดวง ม.อ. ก็ไม่ต่างกันนะผมว่า มีคนเข้ามีคนออก มีคนอยู่เฝ้าบ้านตลอด อยู่ไปอยู่มาก็รู้จักกันเอง ผ่านทางบันทึกบ้าง งาน Event บ้าง ช่วงใหนเขียนไม่ออกก็ไปแซวชาวบ้านแก้กลุ้ม ก็ยังดี :)

แหลงกันต่อไป ^_^!

เป็นเรื่องเชิงสังคมน่ะครับอยู่ในสังคมเดียวกัน แต่ถ้าอยู่แต่เพียงในถ้า ในรูของตนเองแล้ว ก็เจอแต่สิ่งรอบตัวเหมือนเดิม ต้องมีการออกจากรู ออกจากถ้ำกันบ้าง เพื่อจะท่องโลกกว้างบนทางช้างเผือก

เริ่มจากใจเรานี่เองครับที่จะเปิดหรือจะปิด

ใจเริ่มเปิดกว้าง หนทางก็ก็จะทอดยาว ร้อยเรื่องล้านราว เกาะเกี่ยวเข้าเป็นความสัมพันธ์

จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของ "ความสนใจ" ในสิ่งเดียวกัน มี "จุด" ร่วมกัน

หรือเป็นประเภท "ใจไม่คิดอะไรอยู่ต่อไปเพื่อมวลพฤกษา ..."

หาเรื่องแก้กลุ้ม ว่าแล้วก็ดุ่มไปเมนต์เพื่อน

บายใจ

กลับถ้ำ

^_^

เราเอง

 

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
09 พฤศจิกายน 2555 13:36
#81780

น้อง shang แหลงครัังใด ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น