นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 931
comment: 0

โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 3)

     การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นการให้ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ โดยเน้นการผลิตและการจัดการแพะในประเทศไทย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาดูงาน“โรงเรือนแพะแบล็กเบงกอลพระราชทาน”  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีวิจัยคลองหอยโข่งของคณะฯ และในช่วงบ่ายได้ไปเยี่ยมชมการผลิตไอศครีมนมแพะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูปผลผลิตจากนมแพะ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มไอศกรีมนมแพะ โดยมีคุณเฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนาเป็นเจ้าของ เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายเรื่องกระบวนการแปรรูปนมแพะเป็นไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2559 22:40 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 22:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.205.38.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or