นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2461
ความเห็น: 47

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2017) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย จากการไปเยือนต่างประเทศ ณ มิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดสรรทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 8 ทุน เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2017) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ใน 2 หลักสูตร คือ

               1.หลักสูตร C : Japanese language / Japanese culture and Laboratory research ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560  จำนวน 3 คน จากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

               2.หลักสูตร E : Japanese language / Japanese culture and Training program on the conservation, management and use of genetic resources  จำนวน 5 คน จากภาควิชาพืชศาสตร์

หลังจากที่น้องๆกลับมา เราก็ได้ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการมาเล่าสู่กันฟังว่าไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความรู้และความประทับใจด้านใดกลับมาบ้าง

จากการเข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้ พวกเรารู้สึกดีใจและประทับใจอย่างมากโดยทางมหาวิทยาลัยมิยาซากิให้การต้อนรับและดูแลพวกเราเป็นอย่างดี พวกเราได้รับประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นได้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้น ยังมีเพื่อนชาวจีน ไต้หวัน เกาหลี และอเมริกาอีกด้วย นอกจากมิตรภาพแล้ว ยังได้เรียนรู้บางส่วนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนการเรียนรู้บทปฏิบัติการทางด้านสาขาที่เลือกไปนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอแมลง และได้แนวคิดใหม่ๆทางด้านการเกษตร รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือทุกอย่างต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันทำให้ผมกระตุ้นตัวเองให้มีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษจากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

 

”ความรู้ที่ได้รับ : ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ทั้งเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร รูปแบบการดำรงชีวิต รวมถึงประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญในมิยาซากิ จากการเข้าเรียนและปฏิบัติการที่คณะเกษตรทำให้ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เป็นการฝึกทักษะเพิ่มเติม นอกจากนี้การใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นการก่อให้เกิดการฝึกและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้นด้วย

ความรู้สึก : ประทับใจเรื่องของการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่น ทุกคนเคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด รักษาความสะอาด ตรงต่อเวลา ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ผู้คนใจดียิ้มทักทายอย่างเป็นมิตร ถ้ามีโอกาสฉันจะกลับไปที่นั่นอีกครั้ง    นางสาวอรณี  อินจันทร์ศรี”

 

                   การเดินทางเข้าร่วมซัมเมอร์โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เนื่องจากได้เรียนรู้การเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้เห็นการใช้ชีวิตที่แตกต่างกับประเทศไทย และที่สำคัญได้เห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้เข้าเรียนในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และได้นำงานวิจัยของเราไปวิเคราะห์กับเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้งานและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรา  การเข้าร่วม Summer Course  ณ มหาลัยวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก และควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยนี้อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี”  นางสาวกมลทิพย์ ไหลไผ่ทอง

 การออกเดินทางในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันได้พบเจอกับโลกที่กว้างขว้างมากขึ้น ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในสื่อสารในยุคสมัยนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสงบ สะอาด ผู้คนมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจ ฉันประทับใจวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่น เช่น การทำความเคารพ การรับประทานอาหารในงานพิธี เป็นต้น คนญี่ปุ่นมีแนวความคิดที่เป็นระบบ คือ ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานคนญี่ปุ่นจะพยายามหาวิธีทางแก้ไขปัญหานั้นให้ดีที่สุด ดิฉันขอขอบคุณทางภาควิชาพืชศาสตร์และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มอบโอกาสที่ดีในครั้งนี้ให้ดิฉันได้เรียนรู้ชีวิตในต่างแดนคะ ขอบคุณคะ   นางสาวชุติมา สุทจิตร์

การที่ได้ไปเรียน ภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นเป็นการเปิดประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง ได้พบเจอเพื่อนใหม่ที่ต่างกันทั้งภาษา และวัฒนธรรม การที่ได้ไปเรียนในครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาก เช่น ความเป็นอยู่ อาหารการกิน คนญี่ปุ่นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตน อีกอย่างคือสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นก็สวย บ้านเมืองเขาก็สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญมากคือการตรงต่อเวลา เวลาเรียนสนุกมากทั้งคาบภาษา วัฒนธรรม และคาบบทปฏิบัติการ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทางภาควิชาพืชศาสตร์และคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มอบโครงการดีๆ และที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ที่ให้เราได้ไปเยือน ทำให้เราได้มีประสบการณ์ดีๆทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต   นางสาวนูรมา  มาสากี

"การได้ไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม สังคม การศึกษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาหาร กฎระเบียบวินัย การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั้งในห้องเรียนและการได้ไปอาศัยอยู่กับชาวญี่ปุ่น จึงได้ทราบเป็นอย่างดีว่าชาวญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยเห็นได้จากการใช้รถใช้ถนน ความมีน้ำใจ การให้เกียรติผู้อื่น เป็นสังคมที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง ด้านการศึกษาญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความทันสมัยเห็นได้จากวัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การศึกษาและมีการนำมาใช้จริงในสังคม เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีการจัดการที่ดี ประหยัดแรงงานและต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี นอกจากได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เรายังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ เป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถสื่อสารและปรับให้เข้ากับสังคมอื่นได้นางสาวอรวรรณ แก้วรักษา 

 

โอกาสเป็นของเราเสมอค่ะ ถ้าเราไขว่คว้าไว้ มันคือความรู้ที่ได้จากนอกห้องเรียน ความรู้ที่ได้จากต่างแดน และประสบการณ์ล้ำค่า

หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2560 22:24 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2560 08:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:45
#133419

slot Slot online ในปัจจุบันมี เกมสล็อตออนไลน์ มาในรูปแบบใหม่ ด้วยภาพ 3 มิติเป็น slot online เว็บตรง และค่ายเกมชั้นนำอย่าง PG SLOT JOKER GAME สมัครสมาชิกใหม่ โบนัส100% และโปรสล็อต อีกมากมาย

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133420

50รับ150 ฝาก50รับ150 ไม่ต้องเทิร์น หรือ เรียกกันแบบ เข้าใจง่ายๆ ก็คือ โปรโมชั่น ฝาก 50 รับ 150 wallet เป็น อีก หนึ่ง

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133421

ฝาก20รับ100 โปรโมชั่น ที่ หลายคนชอบ และคิดว่า เป็นโปรที่คุ้มค้า คุ้มราคา

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133422

19รับ100 สล็อตฝาก19รับ100ล่าสุด2021 คือโปรสล็อตที่มาใหม่ และมาแรงที่สุดแห่งปี เอาใจนักปั่นสล็อตสายทุนน้อย ที่ต้องการเอาเงิน 19บาท มาแลกเงินจำนวน 100 บาท ซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากเพราะโปร ฝาก 19 รับ 100 ถอนไม่อั้น ล่าสุด

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133423

ฝาก10รับ100 เป็นโปรโมชั่น สล็อตออนไลน์ เว็บฝาก10รับ100ใหม่ ยอดฮิตสำหรับคนทุนน้อยจริง ๆ เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่มีงบในการเล่นไม่มาก เว็บสล็อต 10 รับ 100 ถือเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133424

ฝาก30รับ100 ล่าสุด 2021 โปรโมชั่นสล็อตฮิต เล่นได้ทุกค่ายเกม สมาชิกใหม่ ฝาก 30 รับ 100 แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ โปรฝาก30รับ100ถอนไม่อั้น ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133425

Roma Roma slot เกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมยอดฮิตตลอดกาล roma slot 888 เล่นฟรี เกมสล็อตโรม่าออนไลน์ ที่เล่นได้เงินจริง เกมพนันออนไลน์ในตำนาน2021 Romaสล็อตจากค่ายเกมชื่อดัง

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 14:46
#133426

โรม่า โรม่า เกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมยอดฮิตตลอดกาล roma slot 888 เล่นฟรี เกมสล็อตโรม่าออนไลน์ ที่เล่นได้เงินจริง เกมพนันออนไลน์ในตำนาน2021 Romaสล็อตจากค่ายเกมชื่อดัง

Ico48
Starvip789 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 16:48
#133462

pg ใหม่ล่าสุด ด้วยระบบเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อนัก เล่นสล็อตpg โดยตรงเพราะรูปแบบเกมล้ำสมัยมาก สามารถเล่น pg slot auto ผ่านระบบ ios และ Android รองรับการเล่นสล็อตpgผ่านมือถือ ฝาก-ถอนอัตโนมัติ เพียง 8 วินาที

Ico48
PGGAMESLOT [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 16:48
#133463

ฝาก50รับ150 ไม่ต้องเทิร์น หรือ เรียกกันแบบ เข้าใจง่ายๆ ก็คือ โปรโมชั่น ฝาก 50 รับ 150 wallet เป็น อีก หนึ่งโปรโมชั่น ที่ หลายคนชอบ และคิดว่า เป็นโปรที่คุ้มค้า คุ้มราคา

Ico48
pq-gameslot [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 16:49
#133464

เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก เป็นสิ่งที่เว็บพนันออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรีpg มีไว้ตอบแทนแก่สมาชิกของเว็บ สล็อตเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก จะสามารถใช้เล่นสล็อตฟรี ภายในเว็บได้ทั้งหมด

Ico48
pq-gameslot [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 16:49
#133465

joker game สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เกมพนันออนไลน์ ที่สุดแห่งตำนานเกมคาสิโน ติดอับ1ใน5ของค่ายเกมสล็อตยอดนิยม ที่มีเกมให้เลือกเล่น สล็อตjoker มากกว่า150เกมส์

Ico48
PGGAMESLOT [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 16:49
#133466

โจ๊กเกอร์ สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เกมพนันออนไลน์ ที่สุดแห่งตำนานเกมคาสิโน ติดอับ1ใน5ของค่ายเกมสล็อตยอดนิยม ที่มีเกมให้เลือกเล่น สล็อตjoker มากกว่า150เกมส์

Ico48
ALLSLOT878 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 18:23
#133513

เครดิตฟรี เครดิตฟรี 2021 ล่าสุด เว็บพนันออนไลน์ เครดิตฟรีล่าสุด ครบวงจรในเว็บเดียว เครดิตฟรีPG โปรโมชั่นสล็อต เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์

Ico48
ALLSLOT878 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 18:23
#133514

slot เราได้รวม เว็บสล็อตทุกค่าย ไว้ที่นี่แล้ว สุดยอดเว็บสล็อตออนไลน์น้องใหม่แห่งปี 2021 เว็บเดียวเล่นสล็อตได้ทุกค่ายเกม จากค่ายชั้นนำทั่วประเทศทั้ง pg slot , joker game , slotxo , live22 และอื่น ๆ อีกมากมาย

Ico48
ALLSLOT878 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 18:24
#133515

Joker game สล็อตออนไลน์เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ joker ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ เว็บพนันออนไลน์คุณภาพที่ได้รับมาตราฐานจากสากล สล็อตjoker เล่นง่ายได้เงินจริง

Ico48
ALLSLOT878 [IP: 115.87.129.93]
21 ตุลาคม 2564 18:24
#133516

ทดลองเล่นสล็อต สล็อต ทดลองเล่นฟรี ถอนได้ ทดลองเล่นฟรี เล่นได้ถอนเงินได้จริง ฟรีเครดิตทดลองเล่นสล็อต เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางเว็บไซต์กำหนด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ