นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 49 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเข้าอบรม The Network of Speaking English for office of the President PSU 711 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2017) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 1218 0
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2560 (ENGLISH CAMP 2017) 1270 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับบุคลากร 969 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับการมาเยือนของFaculty of Management and Information Technology, Sultan Azlan Shah University 887 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับการมาเยือนของ Ms. Christiane Hendess จาก Osnabruck University of Applied Sciences 1027 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน (Summer Course 2016) ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 1152 0
ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส 1084 0
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 53 949 1
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 52 935 0
ประชาสัมพันธ์ “งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส” 871 0
ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมฟังสัมมนา 756 0
ต้อนรับการมาเยือนของ South China Agriculture University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 818 0
ต้อนรับการมาเยือนของ Dr. Olga Leuner จาก Faculty of Tropcial AgriSciences, Czech 628 0
ประชาสัมพันธ์งาน The 10th IMT-GT UNINET 646 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 6) 602 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 5) 623 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 4) 752 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 3) 577 0
โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 2) 618 1
การบริการ ตม.เคลื่อนที่ ครั้งที่ 51 663 0
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 617 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2 (ตอนที่ 1) 548 0
เลื่อนวันการใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่!!! 1083 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษประจำปี 2559 (English Camp 2016) 757 0
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมโครงการการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 403 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (รุ่นที่ 2) 751 0
เรื่องเล่าจากนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ SCAU 552 0
คุณประโยชน์ของฟักทอง 1273 0
แค่พุ่งป่อง..จริงๆแล้วคุณไม่ได้อ้วน!! เพราะมันมีสิ่งนี้ในกระเพาะอาหาร มาดูวิธีกำจัดมัน!! 876 0
แนะนำหนังสือน่าอ่าน 824 2
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยในยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 688 0
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN 937 0
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทุนรัฐบาลอังกฤษ 676 0
7 วิธีเรียนภาษาให้เก่ง! 589 0
เก่งภาษาอังกฤษเหมือนไอดอลในดวงใจ 730 0
เหตุผล 5 ข้อที่ควรเรียนภาษาอังกฤษต่อไป 1248 0
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน แบบออนไลน์ (TM47) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 872 0
ประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) 769 0
ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) 645 0
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ 979 0
การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ต่างชาติที่มาสอนในประเทศไทย 972 1
ประชาสัมพันธ์ทุน Asian Institute of Technology : AIT 1299 0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 801 1
ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 845 0
คุณรู้มั้ย วันตรุษจีน เค้าห้ามทำอะไรบ้าง! 631 0
ตำนานวันตรุษจีน 757 2
University of Muhammadiyah Malang (UMM) และ Faculty of Agriculture, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 869 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาปีการศีกษา 2559 817 3