นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 75 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CIS Control v7 2208 0
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2172 1
ทางแก้ปัญหาเครื่อง Windows ใน ม.อ. ใช้เวปลงท้ายด้วย psu.ac.th ไม่ได้เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัส Avast 2234 1
2ปี ผ่านไป ยืนยัน "เลิกใช้" IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox ดีที่สุด 2301 5
nettraf.psu.ac.th ผู้ใช้ตรวจดูข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง 2689 0
การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO 29102 152
"เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด 3490 11
เครื่องบริการชื่อโดเมน (DNS Server) ถูกโจมตีมากขึ้นๆ จนกระทบต่อการใช้บริการอินเทอร์เนต 10244 0
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม อะโดบี รีดเดอร์ สำหรับอ่านไฟล์ PDF บนระบบวินโดส์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 2205 2
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม แฟลช เพลเยอร์ บนระบบวินโดส์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 2955 5
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรมระบบวินโดส์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม จาวา Java 7 Update 13 2428 0
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม จาวา และให้เลิกใช้ Internet Explorer 6-7-8 บนระบบวินโดส์ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 2443 0
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรมระบบวินโดส์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 1450 0
ปรับปรุงความปลอดภัยบนระบบ Windows 7 และ 8 เดือนพฤศจิกายน 2555 2391 0
ปรับปรุงความปลอดภัยบนระบบ Windows 7 2400 0
เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 2 2234 1
เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 1 3597 1
ซ่อนแถบแสดงตัวเลือกโปรแกรมบนอูบุนตู 12.04 3230 0
Ubuntu 12.04 หาดใหญ่ Release party บ่ายสองครึ่ง 29 เมษายน 2555 2769 2
ชื่อใหม่ที่ง่ายกว่าเดิม help.psu.ac.th ระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid 2188 2
Emergency Application and Threat Content Version 300 1799 0
Antivirus Release Notes Version 696 2033 1
ระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid 2528 0
เวปไซต์ยอดเยี่ยมแห่งปี Delta.com ทำได้อย่างไร? 2891 0
ข้อควรระวังในการหาเสียงทางอินเทอร์เนต 4154 1
อบรมการถ่ายทอดสดและบันทึกรายการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 วัน 2988 7
นาวาฬเนี้ยบ (คุณอุ๊ 11.04) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 4437 0
โครงการเครือข่ายใต้ธรณี ขจัดเสาและสายเกะกะ 3657 5
บริการโทรศัพท์ที่ห้องชุมสายอาคารที่พักบุุคลากร 15 เป็นปกติ 1871 0
ระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาพื้นที่เฝ้าระวังเทศบาล นครหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง 4524 1
PSU-TV รับชมรายการโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวัน “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ปี พ.ศ.2553 4357 5
การตั้งค่าการใช้งาน PSU WiFi แบบ 802.1x สำหรับลีนุกซ์อูบูนตู 3613 2
ระบบช่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ SysAid Release 6.5 3123 0
ดูสิ...เวปไหนจะปล่อยหรือกัก (Block or Not) 2636 0
เชิญเข้าฟังบรรยายผ่านเวปด้วยโปรแกรม Nefsis 2951 9
เชิญทดสอบใช้งานโปรแกรมประชุมผ่านเวป Nefsis 6016 8
PSU-TV รับชมภาพโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวัน “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 18992 58
ค้นหาวินโดส์ไดรเวอร์ 2155 0
มุมมองภาคเอกชนต่อมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาไทย องค์กรเรียนรู้ และการบริหารความรู้ (วิดีโอคลิป) 3321 16
สรุปผล TOR2/52 จากบันทึกการปฏิบัติงานบน SharePoint 3363 0
ฟรี(อีกเช่นเคย)หนังสือคู่มือโปรแกรมด้านกราฟิก 4390 6
การ update linux ubuntu นอก ม.อ. 2839 4
การประชุมติดตามโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2062 3
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ ตอนที่ 4 3024 4
ผลการทดสอบใช้งาน web server จากภายนอก ม.อ. ตอนที่ 2 2259 2
บันทึกจากห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 2 1924 5
ฟรี(อีกเช่นเคย)หนังสือคู่มือลีนุกซ์สำหรับผู้เริ่มต้น 4107 3
ปรับมาใช้ OpenOffice แทน MS Office กันเถิด 3462 7
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงผ่านเครือข่าย 1722 1
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ ตอนที่ 3 4026 3
ระบบช่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ SysAid Release 6.0 ตอนที่ 2 2749 3
ระบบช่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ SysAid Release 6.0 4946 5
ปรับมาใช้ Firefox แทน IE กันเถิด 5196 7
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ ตอนที่ 2 2992 0
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ 4823 4
ฟรี(อีก)หนังสือคู่มืออูบูนตู 3279 6
ตื่นเถิดชาว ม.อ. มาลองมองนอกหน้าต่างกันบ้างด้วยโอเพ่นซอร์ส 1986 3
การสร้าง Live USB แบบง่ายๆ ด้วยระบบ GUI ใน Ubuntu 4405 3
ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 16 ตุลาคม 2551 ตำรวจจะดำเนินการจับกุมจริงจัง 2895 2
หยุด! หยุด! e-mail ปลอมจาก help@psu.ac.th 4520 10
คุณอุ๊ อูบุนตู นกยางจอมอึด อายุ 3 เดือนแล้ว 2707 2
การเขียนบทความวิจัย รศ.ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข 6655 6
ผลการทดสอบใช้งาน web server จากภายนอก ม.อ. 2553 2
ผลการเปรียบเทียบ PSU webpage 1996 0
บันทึกจากกระบี่เรื่องการทำผลงานวิชาการจากงานประจำ 2785 10
บนลีนุกซ์ใช้ซอฟท์แวร์อะไรดีล่ะ 2137 0
หลากหลายระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว 2667 5
ผลการทำงานร่วมกับคุณอุ๊ 2100 5
ปรับโฉมคุณอุ๊ให้สวย 2294 1
เปิดตัว นกยางจอมทรหด (คุณอุ๊ 8.04) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วันพุธที่ 30 เมษายน 2551*** ตลอดบ่าย พร้อมไอศกรีมคลายร้อนสำหรับ 100 ท่านแรก 4770 18
ตำรวจฝรั่งเศสหันมาใช้อูบูนตู 2444 3
Ubuntu 8.04 LTS นกยางจอมทรหด 7055 18
ps, pdf file กับ WebOmetric 2467 0
เปิดบลอกใหม่ 1650 0
ไอทีจิปาถะ 1900 0