นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1687
ความเห็น: 1

กิจกรรม “เพิ่มคุณภาพให้งาน จัดการเอกสารด้วย mind map ครั้งที่ 3”

" การจัดการประกวดครั้งนี้ เราทุกคนคงไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของการได้รางวัลเป็นสำคัญ แต่เราคาดหวังที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมากกว่า และหวังว่า เราทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ น่าจะได้แนวคิดการนำเครื่องมือนี้ไปใช้เพื่อให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย"

ตามที่หน่วยประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรม mind map ให้กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องทุก  ๆ ปี เริ่มตั้งแต่กิจกรรม "แลเขาแลเรา" เรื่องการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550  โครงการ "ลองทำแล..โดยเพื่อนสอนเพื่อน" ซึ่งเป็นการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการจัดเก็บเอกสาร เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 โครงการจัดการประกวดผลงาน "แผนที่ความคิด..พิชิตงานเอกสาร" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 และในปีนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรม “เพิ่มคุณภาพให้งาน  จัดการเอกสารด้วย mind map ครั้งที่ 3”  ขึ้นอีก โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ๆ  2 ครั้งด้วยกัน ซึ่งในครั้งแรกเป็นการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรน้องใหม่ของคณะฯ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Mind Map ในการจัดเก็บเอกสารและผลการดำเนินงานของภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2555 ส่วนในครั้งที่สองเป็นการจัดโครงการประกวดแข่งขัน mind map ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่  21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

ดร.วันดี  อุดมอักษร  รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบคุณภาพ ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดกิจกรรม  และเป็นกรรมการตัดสินผลการประกวดร่วมกับกรรมการอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ เลขานุการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และ 2) คุณเกศกนก สุวรรณชาตรี จากภาควิชาเดียวกัน โดยท่านผู้ช่วยคณบดีฯ ได้ให้แนวคิดว่า  " การจัดการประกวดครั้งนี้ เราทุกคนคงไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของการได้รางวัลเป็นสำคัญ  แต่เราคาดหวังที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมากกว่า และหวังว่า  เราทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ น่าจะได้แนวคิดการนำเครื่องมือนี้ไปใช้เพื่อให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย"
หลังจากนั้น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันทั้ง 5  ทีมก็ได้นำเสนอผลงาน V1-V5 โดยได้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียงทีมละ  8 - 10 นาทีในการนำเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
V1 คุณอริสา  สุวรรณรัตนจากภาควิชาเคมี
V2 คุณปรีดารัตน์  ประไพ  จากภาควิชาชีวเคมี
V3 คุณจีราณี หมะประสิทธิ์  จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
V4 คุณกนกวรรณ   เสมพิพัฒน์   จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
V5 คุณแฉล้ม  ปริชญากร จากหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผลการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ  >คุณแฉล้ม  ปริชญากร
รางวัลที่ 2 > คุณอริสา  สุวรรณรัตน์
รางวัลที่ 3 > คุณปรีดารัตน์  ประไพ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล > คุณจีราณี หมะประสิทธิ์  และคุณกนกวรรณ  เสมพิพัฒน์

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับช่วง “มีดีมาแชร์ (MeeDeeMaShare)” ซึ่งมีหัวข้อ  3 หัวข้อด้วยกัน  ประกอบด้วย
หัวข้อแรก “Mind Map : แหล่งรวมข้อมูลระดับมืออาชีพ”โดยคุณมยุรี  ราชยอด จากภาควิชาสรีรวิทยา  
หัวข้อที่สอง “การประยุกต์ใช้ Dropdown list กับแบบฟอร์มสำนักงาน” โดยคุณสวลี บัวศรี  จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และหัวข้อที่สาม “นัดหมาย Online by Google Calendar”  โดยคุณวรรณวิษา   บุญวรรโณ จากสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว  ทำให้พวกเราได้เริ่มมองเห็นแนวทางในการพัฒนางานได้ชัดเจนขึ้น เกิดแนวคิดใหม่ ๆ  ในการนำเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวัน  ทั้งยังช่วยให้การทำงานของเรานั้นสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้นอีกด้วย
              งานนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขัน  ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะฯ และภาควิชา รวม 59 คน  ก่อนแยกย้ายกันไปผู้ช่วยคณบดีฯ  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตัดสินฯ ผู้นำเสนอผลงาน วิทยากรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนางานของคณะฯ

ขอขอบคุณสมาชิกที่ชื่นชอบกิจกรรมนี้และติดตามการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะ  [ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ]

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กันยายน 2555 09:55 แก้ไข: 28 กันยายน 2555 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 ~>aRuNaN<~, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าสนใจครับ เพราะเท่าที่รู้..mind map จะช่วยให้เราจัดการงานและวางแผนงานได้เดีทีเดียวครับ..รอติดตามครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ