นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2982
ความเห็น: 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรีดยางอย่างมืออาชีพ

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ โดยได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2555 ให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรีดยางอย่างมืออาชีพ ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา
จ.สงขลา ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 34 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมนี้เพื่อ
          1. ให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความชำนาญในการกรีดยางอย่างถูกวิธี
          2. เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและยืดระยะเวลาของต้นยางให้ยาวนานยิ่งขึ้น
          3. เพื่อยกระดับคุณภาพการกรีดยางของเกษตรกร

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านยางพารา 5 ท่าน คือ
          1. ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต     บรรยายเรื่องคุณภาพยางแผ่นและราคายาง
          2. นายจรวย  เพ็ชรหนองชุม     บรรยายเรื่องแนวปฏิบัติและเงื่อนไขในการกรีดยาง
          3. นายสิทธินัย  ศักดิ์สวัสดิ์      ผู้จำน่ายอุปกรณ์อัดแก๊สเอทิลีนและอดีตนักวิชาการจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
              บรรยายเรื่อง 
              - ส่วนประกอบของต้นยางพารา และหน้าที่ที่สำคัญ
              - การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
          4. นายจำเริญ  ทองปนแก้ว และ 
          5. นายไสว ทองล้วน              นักวิชาการจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
              บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง
              - หลักในการกรีดยางตามหลักวิชาการ
              - ฝึกปฏิบัติการกรีดยางอย่างมืออาชีพ เช่น การลับมีด วิธีการเปิดกรีด

 


 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2555 13:25 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2555 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว