นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1985
ความเห็น: 0

โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556

โครงการเทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร 


          สถานีวิจัยเทพาดำเนินการจัดนิทรรศการ เรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร  ซึ่งเป็นงานที่สถานีฯ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้รับความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของเกษตรกรได้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยใช้โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งในระบบนิเวศเกษตรเชิงพาณิชย์และเทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์โดยการสาธิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตผึ้ง รังผึ้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงผึ้ง รวมทั้งจัดจำหน่ายน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเกษตรของสถานีวิจัยเทพา ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าชมงานอีกด้วย    ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2556 11:04 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2556 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ