นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1305
ความเห็น: 1

การวางตัวในสังคมปีใหม่

การวางตัว

การวางตัวในสังคมปีใหม่

ปีใหม่


สิ้นปีแต่ละครั้ง ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้คนมีการแสดงออกหลายประการ ซึ่งชักนำให้คนอื่นๆ เข้าไปมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ ในครอบครัวอาจมีการวางแผนเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวด้วยกัน หรือจัดงานฉลองเล็กๆ เป็นการภายใน บางครอบครัวอาจเชิญญาติสนิทหรือบุคคลใกล้ชิดมาร่วมด้วย
ในบริษัทเองก็จะต้องมีการส่งบัตรอวยพร มอบของขวัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ไหนจะแผนการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนส่วนตัว และอื่นๆ อีกสารพัด ในเทศกาลปีใหม่ การวางตัวและการจัดการกับกิจกรรมส่วนตัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมีส่วนนำทั้งความสุขและปัญหามาให้ได้เท่าๆ กัน เรามีข้อแนะนำการวางตัวในสังคมปีใหม่ ดังต่อไปนี้ค่ะ
 1. วางแผน 
คิดเสียให้เสร็จว่าปีใหม่จะทำอะไรบ้าง แยกเป็นหมวดๆ เพื่อไม่ให้สับสน เช่น กลุ่มคนที่ต้องส่งบัตรอวยพร กลุ่มคนที่ต้องโทรศัพท์ไปอวยพร กลุ่มคนที่ต้องเดินทางไปอวยพร คนที่ต้องส่งของขวัญไปให้ เหล่านี้เป็นต้น หรือหากจะเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยว ก็ต้องวางแผนเพื่อจับจองที่พักและสำรองที่นั่ง กรณีที่ต้องเดินทางร่วมกับผู้อื่น ไหนจะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอีก ต้องบอกกันตามตรงนะคะว่า ปีใหม่แต่ละที มีรายการจ่ายรอเราอยู่เยอะแยะเหลือเกิน หากไม่มีการวางแผนให้รัดกุม อาจส่งผลกระทบถึงเดือนถัดไป หรืออาจทำให้เงินที่สู้เก็บออมมีอันต้องร่อยหรอตามไปด้วย การวางแผนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง จึงสำคัญมากจริงๆ
 2. กำหนดวิธี  
เมื่อวางแผนเสร็จแล้ว ก็มากำหนดวิธีปฏิบัติค่ะ บางอย่างดำเนินการได้เอง บางอย่างไหว้วาน กระจายงาน หรือแม้กระทั่งจ้างคนอื่นทำแทนได้ เช่น การส่งบัตรอวยพร ส่งช่อดอกไม้ ส่งของขวัญ ส่งกระเช้าปีใหม่ หากไม่กำหนดวิธีและแบ่งงานออกไปอย่างนี้ บางแผนงานที่มีอาจเสียหายได้
 3. กำหนดเวลา 
มีแผนงานแล้ว มีวิธีการแล้ว กำหนดเงื่อนเวลาลงไปเลยค่ะ ว่างานไหนจะจัดการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ เพราะยิ่งใกล้สิ้นปี ยิ่งมีเรื่องให้ต้องชำระสะสางมาก หากไม่จัดสรรเวลาให้ดีๆ บางงาน บางวิธี อาจไม่ทันได้ลงมือนะคะ
 4. กำหนดตัวเอง 
ปีใหม่เป็นช่วงเวลาของการทบทวนตัวเองค่ะ มีหลายเรื่องให้ต้องทบทวน และกำหนดตัวเองว่าต้องเริ่มใหม่ ต้องแก้ไข หรือต้องดำรงสิ่งที่ทำอีอยู่แล้วให้ดีต่อไปและดียิ่งขึ้น แยกเป็นเรื่องย่อยๆ ได้หลายเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะ
 ยิ้มแย้มแจ่มใส 
คือ การเปิดประตูความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นๆ อันจะนำสิ่งที่ดีๆ มาสู่ตัวเราเองหรือส่วนรวม เป้นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ ที่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ่งช่วงปีใหม่เป็นช่วงของความสุข ความรื่นเริง ควรที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อทั้งคนในครอบครัว คนรอบตัว ทั้งในที่ทำงาน ในวงสังคม และในที่สาธารณะ คนที่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดูเป็นมิตร ไปที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจ ใครได้อยู่ใกล้ก็มีโอกาสประทับใจได้ง่ายๆ มีความสุขได้ง่ายๆ
 สื่อสารดี 
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม เป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ การสื่อสารคือหัวใจของการอยู่ร่วมกันค่ะ การสื่อสารที่ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ รู้วิธีที่จะสื่อสาร ด้วยการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบ เลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ผ่านน้ำเสียงที่น่าฟัง มีจังหวะจะโคน ชัดเจน และเป็นมิตร สื่อสารเท่าที่สมควร อย่าให้มากหรือน้อยไปกว่าความสมควร และจงสื่อสารอย่างตั้งใจ
การสื่อสารกับคนในครอบครัวทำอย่างหนึ่ง สื่อสารกับคนในที่ทำงานเดียวกันทำอย่างหนึ่ง ต่างที่ทำงานก็ต้องอีกอย่างหนึ่ง ศิลปะในการรู้จริตคน รู้สิ่งแวดล้อม รู้กาลเทศะ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนให้ชำนาญ จะได้ดูผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ และดูจริงใจค่ะ
 ทัศนคติที่ดี 
ทัศนคติเป็นจุดเริ่มต้นของคนทุกคน จะเป้นมิตรหรือไม่เป้ฯมิตร มองโลกในแง่บวกหรือแง่ร้าย จะดูแจ่มใสผ่อนคลาย หรือมีมาด ยียวน ทั้งหมดล้วนเกิดจากทัศนคติ หรือความคิดตั้งต้น หากเรามีความคิดตั้งต้นที่ดีต่องานที่เราทำอยู่ เราก็จะอยากทำงานนั้น และทำอย่างดี หากเรามีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เราก็จะวางตัว วางความสัมพันธ์กับเขาได้ดี สร้างสรรค์ และนำไปสู่การสานประโยชน์อื่นๆ ร่วมกันต่อไป หากเรามีทัศนคติที่ดีต่อคนในครอบครัว เราก็จะเกิดความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่ จะระมัดระวังคำพูด ท่าที และการปฏิบัติต่อกัน ให้เป็นไปในทางที่ดี ทัศนคติที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน และอนาคตที่ประเสริฐที่สุด
 ภาพลักษณ์ 
ไม่ว่าคุณจะปรากฏกายที่ไหน อยู่กับใคร ในกาลเทศะใดก็ตาม คุณมักจะดูดีอยู่เสมอ สมาร์ท มีพลังในตัวเอง แจ่มใส ฉลาด และเปิดรับทุกคน ภาพลักษณ์ที่ดีเริ่มง่ายๆ จากการมีจิตใจที่ดี มีความพิถีพิถันต่อการแต่งกายและการเข้าสังคม เสือ้ผ้าหน้าผมและเครื่องประดับต่างๆ ถูกเลือกแล้ว ว่าเหมาะสมกับกิจกรรม ผู้คน และสถานที่ที่จะไปเข้าร่วม การรู้จักกำหนดตนเองให้ใส่ใจต่อภาพลักษณ์ จะทำให้ทุกๆ ที่ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม มีผู้คนประทับใจในเราตัว และกล่าวถึงเราในทางที่ดีตลอดไป
 อารมณ์ 
ต้องประคองอารมณ์ของตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ ไม่วู่วามหุนหัน ไม่เดือดง่าย ไม่โมโหเก่ง ไม่หงุดหงิด จู้จี้ ขี้บ่น แต่ต้องเป็นคนที่มีความสุขในตน และแผ่ซ่านความสุขให้คนอื่นสัมผัสได้ โดยเฉพาะคนในครอบครัว ส่วนใหญ่เรามักมองข้ามคนในครอบครัว คิดจะพูดอะไรก็พูด คิดจะทำอะไรก็ทำ กับคนอื่นๆ เรายังคำนึงถึงมารยาทและความเกรงใจ แต่กับคนที่อยู่ใกล้ๆ เรากลับมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย หันกลับมาให้ความสำคัญกับอารมร์ของตนเองในทุกขณะจะดีกว่า ไม่ว่าเราจะอยู่กับใคร อยู่ที่ไหน อยู่เมื่อไร อยู่นานเท่าไหร่ ทั้งหมดที่ดิฉันแนะนำไปถือว่าเป้นสิ่งที่เหมาะแก่การนำไปใคร่ครวญ
 ปีใหม่...เริ่มใหม่ เริ่มง่ายๆ จากการใส่ใจ 
แม้จะมีแผนหยุดพักผ่อนก็จริง แต่ชีวิตไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านั้น มันยังต้องไปของมันต่อ จึงต้องย้ำให้กลับมาเตรียมการและทบทวนสิ่งที่หมดที่ว่าไปแล้ว โชคดีมีความสุขทุกคนนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ที่มา : http://women.kapook.com
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): การวางตัว
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 ธันวาคม 2551 10:03 แก้ไข: 15 ธันวาคม 2551 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โห..เตรียมพร้อมรับปีใหม่กันล่วงหน้าเชียวนะค่ะ..แต่อย่าลืมของขวัญปีใหม่นินะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.185.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ