นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 2664
ความเห็น: 1

สัมภาษณ์เกษียณ นายประยงค์ หรับจันทร์

"มาทำงานดีกว่าไม่มา มาช้าดีกว่าไม่มาเลย"

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ดิฉันและคณะทำงานได้ดำเนินการสกัดความรู้ของนายประยงค์  หรับจันทร์ ซึ่งเป็นบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นายประยงค์ หรับจันทร์ (หรือ พี่แก้ว, หลวงแก้ว, น้าแก้ว) เป็นชื่อที่เพื่อนๆ น้องๆ ร่วมงานเรียกกันอยู่ทุกวัน ได้รับการบรรจุเข้ามาทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำ เมื่อปีพ.ศ. 2526 โดยปฏิบัติหน้าที่ คนงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง หมวดโคนม ของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

กิจวัตรประจำวันเช้าและเย็นช่วงวันที่มาปฏิบัติงาน

ปกติตอนเช้านายประยงค์จะกรีดยางก่อนมาทำงาน ในช่วงเวลา 04.00 น.- 06.00 น.  จากนั้นเดินทางมาทำงาน มาถึงที่ทำงานประมาณ 08.00น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที โดยใช้รถจักรยานยนต์ หลังจากเลิกงานกลับบ้านตอนเย็นก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการดูแลโคพื้นเมืองที่เลี้ยงไว้ จำนวน 4 ตัว ที่บ้านมีกิจกรรมหลายอย่าง ในช่วงหน้านาก็ทำนา เสร็จจากหน้านาปลูกถั่วลิสง

 

 พี่ประยงค์และคณะทีมงานสัมภาษณ์

 

ภาระงานความรับผิดชอบ

ภาระงานประจำ ปฏิบัติงานที่หมวดอาหารสัตว์

- ทำหน้าที่ดูแลหมวดอาหารสัตว์ ตรวจรับวัตถุดิบที่ทางร้านค้าส่งมา ดูแลงานทั่วไปในหมวด และบดวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อใช้ประกอบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆเช่น บดข้าวโพดเมล็ด ทำความสะอาดห้องผสมอาหารสัตว์และห้องบดอาหารสัตว์

- ทำหน้าที่ประกอบสูตรอาหารสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ผสมอาหารสัตว์ปีก แพะ สุกรโค งานวิจัยคณาจารย์และปัญหาพิเศษ

- ช่วยงานผสมอาหารให้กับงานวิจัยคณาจารย์และปัญหาพิเศษของนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท

- ช่วยงานด้านการเรียนการสอน

 - งานด้านการพัฒนาหมวด รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหมวดทั้งภายในและภายนอก โดยปฏิบัติเป็นประจำในทุกวันศุกร์  อาทิ การตัดหญ้ารอบบริเวณหมวด การเก็บกวาด การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

นอกจากนั้นยังช่วยงานหมวดแพะในช่วงครึ่งวันเช้า  โดยรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดูแลแพะ ตัดหญ้าและให้อาหารแพะ หรือกิจกรรมอื่นๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย และช่วยงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นงานพัฒนาฟาร์ม  งานดูแลและบำรุงรักษาแปลงศึกษาพืชอาหารสัตว์ เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว

 

การพัฒนางาน/ตนเอง 

ได้จากการเรียนรู้ ทำความเข้าใจด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน  การอบรม การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

 

แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เมื่อหน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆนายประยงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานด้วยดีเสมอมา

 

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจะทำอย่างไร 

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องแนวความคิด หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็ตาม จะใช้การประสาน พูดคุย  หรือชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อที่จะให้ภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร  

การที่องค์กรหรือหน่วยงานจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นั้น จะต้องประกอบปัจจัยหลายประการ แต่ที่สำคัญจริงๆที่เป็นหลักคือ คนในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนา แนวความคิด พัฒนาจิตใจให้ได้มาตรฐานก่อนเสมอ แล้วเมื่อได้รับการสนับสนุนปัจจัยตัวอื่นๆเข้ามา ก็จะมองเห็นการพัฒนาองค์กรนั้นได้

 

 ประทับใจอะไรในองค์กร

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดี

 

หลักการครองตน 

ทำต้วให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคน                                                                  

หลักการครองงาน 

 เรียนรู้งานในหน้าที่ให้กระจ่าง ปฏิบัติงานทั้งเป็นบุคคลและเป็นทีมอย่างเต็มความสามารถ

 

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ/งานที่ภาคภูมิใจ 

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จคือปฏิบัติงาน ความรู้งานในหน้าที่ ความมุ่งมั่น มานะอดทน ความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

 

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน 

อยากฝากให้น้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่ควรมีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันอดทน  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ความสามัคคี  ความมีน้ำใจ

 

ข้อคิดหรือคติต่อการทำงาน 

มาทำงานดีกว่าไม่มา    มาช้าดีกว่าไม่มาเลย

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2556 10:44 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2556 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สว. คณะทรัพย์ฯ ม.อ. คุณประยงค์ หรับจันทร์

ผู้เกษียนอายุ มีห้องพักนะครับ คิดถึงคณะฯ และน้องๆคณะทรัพย์ เมื่อไร ก็แวะมา

ห้องผู้เกษียณอายุราชการอยู่ติดกับห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหารครับ

หรือที่ฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ ครับ

เชียร์

วรวิทย์

I ♥ FNR

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ