นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jubjung
Ico64
สุทิศา จรียานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) การติดตั้ง jce

download ได้ที่นี่ http://share.psu.ac.th/file/suthisa.j/com_jce_1574.zip http://share.psu.ac.th/file/suthisa.j/plg_jce_1574.zip http://share.psu.ac.th/file/suthisa.j/plg_jcemediabox_1010.zip more »
Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: jce  joomla
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 08 September 2010 13:19 Modified: 08 September 2010 13:19 [ Report Abuse ]

(0) All Web Links

ปกติ Joomla จะมี components ชื่อ Web Links มาให้อยู่แล้ว ซึ่งตัว โมดูล mod_allweblinks จะช่วยให้ สามารถแสดง web links ทุกๆ catagories ใน เว็บหน้าเดียวกันได้ขั้นตอนการติดตั้ง1. download โมดูล mod_allweblinks มาเก็บไว้ที่เครื่อง2. ติดตั้ง โมดูล โดย... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 24 August 2010 10:26 Modified: 24 August 2010 10:40 [ Report Abuse ]

[C] (0) Joomla กับ การแก้ปัญหา ปุ่ม upload ใช้งานไม่ได้

ได้รับคำถามจาก User ว่าทำไม ปุ่ม upload ใช้งานไม่ได้ครั้งแรกเข้าใจว่า อาจจะเพราะ browser หรือเปล่า??ก็ทดลองเปิดกับ browser หลายๆ ตัว ปุ่ม upload ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดี ..... ก็ลองดูเกี่ยวกับ สิทธิ์การใ้ช้งานของ apache ก็พบว่า สิทธิ์การใช้งานก็ถูกแล... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 21 January 2010 11:46 Modified: 21 January 2010 11:50 [ Report Abuse ]

(1) รู้จัก โมดูลชื่อ "mod_slick_rss"

RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary เป็นรูปแบบในการนำเสนอข่าวหรือบทความ ให้อยู่ในรูปแบบมาตราฐาน xml เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทันที หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ RSS จะช่วยในการดึงข่าว หรือ ข้อมูลต่าง ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: rss  ๋joomla
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 27 November 2009 14:26 Modified: 27 November 2009 14:43 [ Report Abuse ]

(6) การนำเสนอข่าวด้วย โมดูล "mod_globalnews"

เป็น Extensions ที่เหมาะสำหรับคณะฯ หรือองค์กร ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว โดยมีกลุ่มข่าวมากกว่า 1 กลุ่มข่าว แล้วต้องการให้แต่ละกลุุ่มข่าวสามารถแสดงหัวข้อข่าวที่เว็บหน้าแรกขั้นตอนการติดตั้ง1. download โมดูล mod_globalnews.zip มาเก็บไ้ว้ที่เครื่อง2.... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 25 November 2009 13:19 Modified: 26 November 2009 10:05 [ Report Abuse ]

(0) การนำเสนอข่าวด้วย Component "SectionEx"

การนำเสนอข่าวด้วย Component "SectionEx" ขั้นตอน1. download Component com_sectionex1.5.0.13.zip มาเก็บไ้ว้ที่เครื่อง2. ติดตั้ง Component โดยเข้าไปที่เมนู Extensions เลือกเมนูย่อย Install/Uninstall3. คลิกปุ่ม Browseและเลือกชื่อแฟ้ม com_se... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 24 November 2009 15:55 Modified: 25 November 2009 13:23 [ Report Abuse ]

(3) การเสนอหัวข้อข่าวด้วย banner ด้วยโมดูล "mod_jt_slideshow"

การนำเสนอหัวข้อข่าวด้วย banner จะใช้ โมดูล ชื่อ mod_jt_slideshowขั้นตอน1. download โมดูล mod_jt_slideshow.zip มาเก็บไ้ว้ที่เครื่อง2. ติดตั้งโมดูล โดยเข้าไปที่เมนู Extensions เลือกเมนูย่อย Install/Uninstall3. คลิกปุ่ม Browseและเลือกชื่อแฟ้ม mod_jt_... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By jubjung   created: 20 November 2009 14:18 Modified: 25 November 2009 13:24 [ Report Abuse ]

(1) การติดตั้ง component และ module ของ mambo

ได้รับคำถามจาก เจ้าหน้าที่ ในคณะเป็นจำนวนมากว่าจะติดตั้ง component ของ mambo ได้อย่างไร ในที่นี้ขอพูดถึงการติดตั้ง JCE โดยสรุปคร่าวๆ ดังนี้ ( JCE เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการแก้ไข content ) ดาวน์โหลด JCE จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/mambo/jce/... more »
By jubjung   created: 10 October 2007 16:17 Modified: 10 October 2007 16:23 [ Report Abuse ]