นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 2152
ความเห็น: 0

"การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมีหัวข้อที่สำคัญ" ตอน 2

การวางแผนและเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันจัดฝึกอบรม

 

 

 

  Ò Ó หลังจากโครงการฝึกอบรมได้เสนอและได้รับการอนุมัติแล้ว จึงมีการวางแผนและเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันจัดฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ Ò Ó

 ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม

 Ö จัดหาบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย

 ให้ทราบหน้าที่ ระยะเวลาในการทำงาน ตลอดจนรายงานผลการทำงานให้คณะทำงานทราบเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันการ

 Ö วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามจำนวนที่ระบุ  ซึ่งจะต้องทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อจะได้จัดเตรียมจำนวนเอกสาร อาหารและอื่นๆ ตามจำนวนที่แจ้ง จะได้ไม่มีปัญหาว่าจัดเตรียมไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งพิมพ์รายชื่อเพื่อเป็นเอกสารเตรียมในวันลงทะเบียนและจัดทำป้ายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจจะเป็นป้ายพลาสติกกลัดเข็มกลัดก็ได้

 Ö วิทยากร  

ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องจัดหาวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่ตั้งไว้อย่างเหมาะสม ประสานงานวันเวลาที่จัดว่าสะดวกหรือไม่ หากมีวิทยากรหลายท่าน อาจจะต้องตกลงวันเวลาที่วิทยากรสะดวกมาบรรยาย  ท่านใดที่ไม่สามารถมาบรรยายในวันที่ผู้จัดกำหนดในตาราง  หากสามารถสลับเปลี่ยนวันเวลา ควรทำความเข้าใจให้ตรงกันให้ดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดการเรื่องอื่นๆ เช่น ตารางวิชาต่างๆ ในหลักสูตร  การรับ-ส่งวิทยากร เป็นต้น

Ö ประวัติวิทยากร

เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้จัดจะต้องขอข้อมูลประวัติจากวิทยากร เพื่อนำมาประกอบแนะนำวิทยากร และสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลวิทยากรขององค์กร  (แบบฟอร์มประวัติวิทยากรอยู่หน้าผนวก) ในแบบฟอร์มนี้มีการระบุการใช้สื่อประกอบการอบรมในครั้งนั้นๆ ด้วย

 Ö เอกสารประกอบการบรรยาย

โดยทั่วไป เอกสารประกอบการอบรม มักเป็นเอกสารชุดเดียวกับหัวข้อที่วิทยากรบรรยายในห้องอบรม  หากเป็นไปได้ ควรเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดมากกว่าหัวข้อ  โดยมีเนื้อหารายละเอียดมากพอที่จะสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำงานเพิ่มเติมได้

Ö สถานที่จัดอบรม/ห้องทำงานของผู้จัด(นอกสถานที่)

จัดหาห้องบรรยายที่เพียงพอกับจำนวนผู้แจ้งเข้ารับการฝึกอบรม ดูแลทั้งในส่วนของความสว่าง การระบายอากาศ ระบบเสียง  และหากเป็นการจัดนอกสถานที่ เช่น โรงแรม ผู้จัดควรมีห้องเตรียมงานแยกต่างหากเป็นสัดส่วน ไม่ควรอยู่ห้องเดียวกันกับห้องบรรยายที่มักจะจัดอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังห้องบรรยาย ซึ่งไม่เหมาะสม และเป็นการเสียสมาธิของวิทยากรและผู้เข้ารับฝึกอบรม

Ö จัดเตรียมสื่อ

ที่วิทยากรแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้ประกอบการบรรยาย ต้องสอบถามจากวิทยากรก่อนล่วงหน้าเพื่อจัดหาได้ทันก่อนถึงวันอบรม เช่นสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องฉายต่างๆ หรือวัสดุอื่นๆ

Ö บริเวณเวที

ควรมีป้ายชื่อหลักสูตร วันเดือนปีที่จัด และสถานที่ เป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่ ที่แสดงถึงกิจกรรมดังกล่าว  และถ่ายทอดเป็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Ö ป้ายชื่อวิทยากร

จะต้องมีการจัดทำป้ายชื่อวิทยากรก่อนล่วงหน้าเพื่อนำมาจัดวางบนโต๊ะวิทยากรในวันอบรม โดยพิมพ์ตัวอักษรให้ใหญ่ชัดเจน ส่วนใหญ่มีป้ายสามเหลี่ยมสำหรับใส่ป้ายชื่อวิทยากรอยู่แล้ว  ป้ายชื่อวิทยากรเป็นสิ่งสำคัญขาดไม่ได้ เนื่องจากเมื่อบันทึกภาพวิทยากรที่กำลังบรรยาย ที่เห็นป้ายชื่อวิทยากรก็สามารถถ่ายทอดการปฏิบัติงานฝึกอบรมว่าใครเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี่ในกรณีที่ไม่ปรากฏการบรรยายภาพ  กรณีที่มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรมีการตั้งชื่อกลุ่ม ทำป้ายชื่อแต่ละกลุ่ม  และหากมีการนำเสนอหน้าห้องฝึกอบรมแต่ละกลุ่ม ควรมีการวางป้ายชื่อกลุ่มวางไว้ใกล้กับผู้ที่นำเสนอด้วย  ในการบันทึกภาพก็สามารถบอกเรื่องราวการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนั้นๆ ได้ว่ามีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเสนอผลงานด้วย

Ö เตรียมผู้รับผิดชอบ

การบันทึกภาพตลอดระยะการฝึกอบรม การบันทึกภาพถือว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินการฝึกอบรมนั้นเป็นอย่างดี นอกเหนือจากการบรรยายภาพ

 

 

       ที่มา : หนังสือคู่มือการจัดฝึกอบรบโดยนางสาวศรีนรา แมเร๊าะ นักวิชาการอุดมศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มีนาคม 2555 14:13 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ