นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1697
ความเห็น: 2

การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอ

ผู้จัดเตรียมห้องประชุมจะต้องมาถึงก่อนผู้ร่วมประชุมก่อนประมาณ 30 นาที - 1 ช.ม. เพื่อตรวจความเรียบร้อย

 

 

 

การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอ
การจัดเตรียมห้องประชุม ไม่ว่าจะห้องเล็ก ห้องใหญ่ จะต้องมีการจัดเตรียมก่อนล่วงหน้าเสมอ ห้องประชุม เป็นสิ่งสำคัญในการประชุม  และสามารถทำให้การประชุมนั้นๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น   ผู้จัดเตรียมห้องประชุมจะต้องมาถึงก่อนผู้ร่วมประชุม ประมาณ 30 นาที – 1 ช.ม. เพื่อตรวจความเรียบร้อย  สิ่งไหนขาดตกบกพร่องไปบ้างจะได้จัดหาได้ทันถ่วงที

สำหรับผู้เขียน การเตรียมการล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ต้องทำเสมอ

 ก่อนการประชุมผู้เขียนจะต้องรู้ว่าประชุมเรื่องนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  เช่น

  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษา ดูงานด้านการบริหารจัดการงานเกษตรภาคใต้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในปีต่อๆ ไป

ซึ่งการเยี่ยมชมดังกล่าวจะสำเร็จได้ก็ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อน

  เริ่มจาก………… 

  **เมื่อรู้วันเวลาการเยี่ยมชม  ผู้ดำเนินการจะต้องมีการ**

    -  สำเนาหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

    -  จองห้องประชุม 

   -  ทำหนังสือแจ้งตอบรับการเยี่ยมชม

   -  ทำขออนุมัติค่าอาหารว่าง

    -  หากมีการใช้รถ จะต้องมีการจองและขออนุมัติใช้รถ

 ** สิ่งจำเป็นที่ต้องมีในห้องประชุม**

   -  การทำป้ายสามเหลี่ยม  ของผู้กล่าวต้อนรับ , ผู้เยี่ยมชม และผู้ร่วมแลก
       เปลี่ยน
  (เพื่อบอกกล่าวตำแหน่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้ไม่เคอะเขิน) 
       มีการจัดเตรียมก่อน 1-2 วัน หากเป็นกำหนดการที่แน่นอน

   -  ดอกไม้แจกัน

              เตรียมก่อนถึงเวลา

                 เมื่อเริ่มประชุม


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2556 09:18 แก้ไข: 21 มีนาคม 2556 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Marky, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยจ้า การเตรียมพร้อมล่วงหน้าทำให้มีชัยไปกว่าครึ่ง หากยังมีตกหล่นอะไร จะได้จัดเตรียมได้ทันเวลา

 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ  เพราะเป็นหน้าที่สำคัญของผู้จัดประชุม   หากเทียบกับบทบาทในฐานะเลขานุการที่ประชุม  จะต้องเตรียมการทุกอย่างเพื่อให้ประธานที่ประชุม และผู้เข้าประชุมสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย   นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะต้องรายงานความก้าวหน้ามติที่ประชุมที่ให้ดำเนินการ เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบด้วย เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการในแต่ละเรื่องค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.232.99
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ