นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 900
ความเห็น: 0

COPบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ

วันที่ 2 ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานบริการวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนงานด้านบริการวิชาการจาก 5 วิทยาเขต ว่าแต่ละวิทยาเขตการทำงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยการเล่าสู่กันฟัง เพื่อที่จะเป็นประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ด้วย

คำถาม : เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานบริการวิชาการหรืองานวิจัย

คำตอบ  :  งานบริการวิชาการ เป็นการใช้องค์ความรู้ของนักวิจัยเฉพาะ โดยการสร้าง
               องค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดความรู้เดิม หรือ บูรณาการงานวิจัยเข้ากับ
               งานบริการวิชาการ  เพื่อสังคมและชุมชน

คำถาม : การมอบอำนาจทำไม่ไม่มอบให้หัวหน้าโครงการ

คำตอบ : การมอบอำนาจมอบให้คณบดี โดยไม่มอบให้หัวหน้าโครงการฯ ก็เพราะว่า
             ป้องกันความไม่โปร่งใส

คำถาม : ทำไม่การทำหนังสือขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติประมาณการ
            ค่าใช้จ่ายถึงต้องแยกทำ 2 ฉบับ

คำตอบ : การอนุมัติจัดโครงการฯ เสนอ อธิการบดี อนุมัติ และ การอนุมัติ
             ประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอ รองอธิการฯ ที่ดูแล อนุมัติ

             (ใหม่) การขออนุมัติจัดและขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย สามารถทำรวมกันได้แล้ว แต่การเสนอเรื่องอาจจะใช้เวลามากกว่าการแยกออกเป็น 2 ฉบับ แต่หากใครจะแยกออกเป็น 2 ฉบับ ก็ได้ เพราะการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายผู้อำนวยการศูนย์บริการอนุมัติใช้เวลาเพียง 1 วัน และผู้ดำเนินโครงการฯ ก็สามารถนำเรื่องไปขออนุมัติซื้อวัสดุหรืออื่นๆ ก่อนได้ (สรุปแบบใหม่ : สามารถแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้)  
             แต่ การขออนุมัติจัดและให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามสิทธิ์ จะต้องทำแยกชุดกับขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย เนื่องจากหนังสือชุดนี้ต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกหลายๆ หน่วยงาน

คำถาม : การบริการวิชาการจะต้องจ่ายภาษีหรือไม่

คำตอบ : ไม่ต้องจ่ายภาษีเนื่องจากการบริการวิชาการและการวิจัยได้รับการยกเว้นภาษี

คำถาม : หัวหน้าโครงการฯ ทำบริการวิชาการส่วนตัวโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัยสามารถใช้ชื่อมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

คำตอบ : ได้ เพียงใช้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อท้ายชื่อผู้ทำได้  แต่ไม่สามารถใช้โลโก้มหาวิทยาลัยพิมพ์ลงในผลงานนั้นๆ ได้

คำถาม : สามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้หรือเปล่า

คำตอบ : การส่งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจะต้องแนบสัญญาฉบับเดิมมาด้วย

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มีนาคม 2559 11:15 แก้ไข: 16 มีนาคม 2559 11:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.2.4
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ