นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1269
comment: 0

ประโยชน์และหัวใจสำคัญของ LEAN

ประโยชน์จากการนํา Lean มาใช้ในงาน

1. Seamless Management  การประสานงาน การทํางานเป็นทีม การบูรณาการ

2. Reducing 7 Wastes ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทํางาน

3. Enhance Good Workspace เสริมสร้างบรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทํางานน่าอยู่

ทํางานอย่างเป็นสุข

4. Developing Knowledge Skill & Attitude (Mind) บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา ทักษะฝีมือ ทัศนคติ และจิตใจ

หัวใจสําคัญของการทํา Lean

1. ทําแต่ของดีออกมา

2. ทําพอดีกับความต้องการ

3. ทําอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปรับให้เกิดความเท่าเทียมกันในภาระงาน

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2559 09:06 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2559 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.125.29
Message:  
Load Editor
   
Cancel or