นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1300
ความเห็น: 0

การวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการกระบวนการแบบ Lean

1. การจัดการสถานที่ทำงาน

2. การบริหารแบบที่ทุกคนภายในองค์กรมีสว่ นร่วม

3. การทำงานเป็นทีมและการมีสว่ นร่วมของพนักงาน

4. การบริหารพัสดุคงคลังและการลดระยะเวลาในการผลิต

5. การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. การป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน

8. การให้ความร่วมมือระหว่างกระบวนการ

9. การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

10. การควบคุมเวลาและระเบียบวินัยในการทำงาน

11. การประกันคุณภาพ

11. การประกันคุณภาพ

12. การพัฒนาผู้ส่งมอบ

13. การกำจัดความสูญเปล่า

14. การมอบหมายให้พนักงานทำการปรับปรุงงาน

15. การพัฒนาบุคลากร

16. การวางแผนการผลิต

17. การควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน

18. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ

19. การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

20. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

Ref.

LEAN เครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการ

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 August 2016 08:46 Modified: 08 August 2016 09:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ