นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) งานวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วยคณะสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for th... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย KaN   สร้าง: 13 กันยายน 2554 14:03 แก้ไข: 13 กันยายน 2554 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]