นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 2249
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและกลุ่มปฏิบัติการระดับกลางสายสนับสนุน (ตอนที่ 1)

“พัฒนาบุคลากรทุกส่วน ไปพร้อมๆกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ของคณะวิศวฯ ร่วมกัน”

     จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ได้มีการปรับบทบาทหน้าที่และพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยมีการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน ไปพร้อมๆกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ของคณะวิศวฯ ร่วมกันคือ  ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล    ดังนั้นผู้บริหารคณะจึงได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง   และโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและกลุ่มปฏิบัติการระดับกลางสายสนับสนุน  ก็เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของโครงการ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

    ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้  โดยแบ่งเป็นการอบรมเป็น 4 ช่วง   โดยช่วงแรกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11- 13 กันยายน 51 ในหัวข้อ “การนำประชุมและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  & การประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดความสำเร็จของงาน” โดยมีศ.ดร.เวคิน  นพนิตย์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับคณะฯ  วิทยากรมีการเชื่อมโยงในเรื่องการประเมินผลไปสู่การทำผลงานทางวิชาการแถมให้ด้วย   มีเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญ  ประเภท กระบวนการ ขั้นตอน  เทคนิค วิธีการ  ประโยชน์ของการประเมินผล  การนำเสนอด้วยวาจา องค์ประกอบสำคัญเพื่อการนำเสนอ    ศิลปแห่งการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมกำหนดพันธกิจแห่งปัญญา โดยให้แบ่งกลุ่มกันปรึกษา คิดและช่วยกันตอบคำถาม เพื่อค้นหาคำตอบร่วมกัน ในการจัดทำโครงการตามรูปแบบที่ได้สอนมาอย่างละเอียด .....   

 

ดูเหมือนจะธรรมดา ๆ แต่ที่น่าสนใจและนำไปเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆได้ คือการที่แต่ละกลุ่มจะไม่มีการกำหนดประธาน  และเลขาฯ  (ซึ่งจะได้ไม่ต้องทำกันเพียง 2 คน เท่านั้น)  ทำให้เกิดวัฒนธรรมการอาสาดำเนินการขึ้นมา   ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มที่สนุกมาก...   แต่ที่สนุกและตื่นเต้นกว่านั้น!!! คือวิทยากรจะสุ่มเรียกคนในกลุ่มให้ออกมานำเสนอ....  เป็นการบังคับให้ทุกคนต้องให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม.... นอกจากนั้นจะสุ่มเรียกคนในกลุ่มอื่นๆ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา วิจารณ์ให้คะแนนกลุ่มที่นำเสนอ   โดยไม่บอกล่วงหน้าเช่นกัน .... ก็เป็นจิตวิทยาในการบังคับให้ทุกคนต้องฟังอย่างสนใจและประเมินผลตามเกณฑ์ที่วิทยากร สอนและกำหนดให้อีกด้วย.... รวมทั้งฝึกการนำเสนอให้ด้วย  

 

ในครั้งแรกยังคิดกันว่าน่าจะมีคนหายไปหลายคน   เพราะได้ยินเสียงบ่นกันว่า  พี่ไม่ค่อยสบายบ้าง.... งานเยอะไม่มีคนช่วยดูบ้าง.....ต้องเตรียมการประชุมบ้าง....  แต่พอถึงเวลาจริงๆทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา  พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์ก็ยัง(อุตส่าห์)คิดอีกว่า  จะมีคนมาครบมั้ยน้า....  พอตรวจสอบใบลงทะเบียน  พบว่ามีคนไม่ได้เซ็นชื่อเพียงคนเดียวเอง  และดีใจมากที่พบว่าคนที่ไม่ได้เซ็นชื่อก็คือ..เราเอง..   เชื่อว่าการที่ทุกคนมาเรียนกันครบถ้วน  ไม่ใช่เกรงว่าเวลาเรียนจะไม่ถึง 85%  ตามที่เลขาฯกำหนดไว้     แต่เป็นเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานจริงๆ    ซึ่งวิทยากรยังชื่นชมพวกเราเลยค่ะ

 

งานนี้ขอเป็นตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน   ขอบพระคุณผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่เห็นความสำคัญและส่งเสริมให้เราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง   และที่ขาดไม่ได้เลย คือ  ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกคนที่ช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ   ......พบกันอีกครั้ง ในวันที่ 26 28  กันยายน  นะคะ


 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 กันยายน 2551 14:27 แก้ไข: 15 กันยายน 2551 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ