นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(0) โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและกลุ่มปฏิบัติการระดับกลางสายสนับสนุน (ตอนที่ 1)

จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ได้มีการปรับบทบาทหน้าที่และพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน ไปพร้อมๆกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กิติยาภรณ์   สร้าง: 15 กันยายน 2551 14:27 แก้ไข: 15 กันยายน 2551 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ NEC

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ NEC” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 โดยเป็นหน่วยร่วมดำเนินการรุ่นแรกของกรมส่งเสร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย กิติยาภรณ์   สร้าง: 15 กันยายน 2551 12:46 แก้ไข: 15 กันยายน 2551 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]