นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2074
ความเห็น: 0

กิจกรรมเชฟกระทะเหล็ก

กิจกรรม,เชฟกระทะเหล็ก,จัดการความรู้

"กิจกรรมเชฟกระทะเหล็ก....นำสู่บทเรียนการจัดการความรู้"

         เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 กระผมและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงแรมหลุยแทเวินส์ วิภาวดี64 กรุงเทพฯ บรรยากาศ...เป็นมากกว่าการอบรม นั่นคือการได้เรียนรู้ผ่านการร่วมทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่รู้สึกประทับใจและได้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ คือ "กิจกรรมเชฟกระทะเหล็ก" 

เชฟกระทะเหล็ก....คือ....???
.
.
.
ความคิดแรกที่ดูในกำหนดการคือทำอาหารชัวร์ 100%
.
.
.
แต่มันไม่ใช่ #$&@....แล้วมันเป็นอย่างไร?
.
.
.
ตามมาดูกันครับ

***เริ่มต้น*** 

วิทยากร โดยอาจารย์ธวัช หมัดเต๊ะ ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม แนะนำกติกาวิธีการเล่น 

ทุกคนจะได้กระทะ 1 ใบ พร้อมกระดาษ รูปไข่ดาวจำนวน 10 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะมี 2 ด้าน คือ ด้านสีแดง และด้านสีเหลืองหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรก็ได้ให้ไข่ดาวกลับด้านจากสีแดงเป็นสีเหลือง ถ้าทำได้จะได้ชิ้นละ 1 คะแนน ถ้าทำไม่ได้จะโดนติดลบชิ้นละ 1 คะแนน และที่ร้ายกว่านั้น ถ้าทำตกจากกระทะจะโดนติดลบชิ้นละ 2 คะแนน

***ขั้นที่ 1****
วิทยากรให้ผู้เล่น 5 คน แรกเริ่มเล่น โดยไม่บอกอะไรทั้งสิ้น ให้ลองผิดลองถูก ต่างคนก็ต่างคิด ต่างทำ....


ผลปรากฎ.....มีทั้งคนที่ทำได้ และ ทำไม่ได้ ซึ่งคนที่ทำได้คะแนนสูงสุดคือ 6 คะแนนจากเต็ม 10 ส่วนคนที่ได้น้อยสุด ทำได้ -14
.
.
.
ทำไม่จึงเป็นเช่นนั้น???
เป็นเพราะ การลองผิดลองถูก เป็นเพราะยังไม่มีแนวทางเทคนิค หรือ เป็นเพราะความคิดความเชื่อของแต่ละคน....

ต่อมาวิทยากรก็ให้แต่คน ตั้งแต่คนที่คะแนนน้อยสุด ถึง คนที่ได้คะแนนสูงสุด เล่าเนคนิควิธีการของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง

***ขั้นที่ 2****

     ให้ผู้เล่นกลุ่มที่ 2 จำนวน 5 คน คิดและวางแผนวิธีการเล่นโดยนำเทคนิควิธีการจากกลุ่มที่ 1 มาปรับใช้ ผลปรากฎว่า มีพัฒนาการโดยรวมดีกว่ากลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อย 

     ทั้งนี้ วิทยากรก็ให้แต่คน ตั้งแต่คนที่คะแนนน้อยสุด ถึง คนที่ได้คะแนนสูงสุด เล่าเนคนิควิธีการของตนเองให้เพื่อนๆ ฟังเช่นเดิม


***ขั้นที่ 3***

     วิทยากรเปิดคลิปวิดีโอ แสดงตัวอย่างวิธีการเล่น ให้ทุกคนดู แล้วให้ทุกคนช่วยกันคิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้ เช่น เทคนิควิธีการวางไข่ดาว การวางมือ การกระดกกระทะ เป็นต้น

      จากนั้นเริ่มลงมือ++++

      ผลปรากฎว่า...ส่วนใหญ่ได้คะแนนสูงขึ้นกว่ากลุ่มก่อนหน้า บางคนได้เต็ม 10 บางคนก็ลดหลั่นลงมา 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 จนถึงติด ลบ ก็มี       ทำไม....จึงเป็นเช่นนั้น???

       "เรื่องบางเรื่อง เรา...ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอ ให้ลองศึกษาจากตัวอย่างจากคนที่เคยปฏิบัติ จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดเทคนิควิธีการปฎิบัติที่ดี แล้วนำมาฝึกลองผิดลองถูก ฝึกทำจนเกิดทักษะซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จแต่ละคนนั่นเอง"

      "รู้ คิด แลก"


**สรุป**

      ลักษณะความรู้มีหลายแบบ บางคนรู้บอกถ่ายถอดได้ง่าย เชน หลักการหรือพื้นฐานเรื่องทั่วไป (เทคนิคการวางไข่) สามารถถ่ายทอดแบบบอกเล่า จดบันทึด หรือ ดูคลิปวิดีโอได้ แต่ ความรู้บางเรื่องที่เป็น "ทักษะ ความเชี่ยวชาญ" เช่น การสะบัดกระทะ ต้องสะสมฝึกปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจ ซึ่งความรู้ทั้ง 2 แบบ คือ รู้ชัดแจ้ง และ ความรู้ฝังลึก มีการจัดการที่ไม่เหมือนกัน
      1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น เอกสาร คู่มือ ข้อปฏบิตั ข้อบังคับ ฯลฯ

      2. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ความเชียวชาญของผู้ปฏิบัติ หรือ ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติ

ดังนั้น ถ้าจะจัดการความรู้เราจะต้องรู้ "ลักษณะความรู้" ที่เราจะจัดการให้ไหลเวียน (knowledge flow)

        

หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2561 13:42 แก้ไข: 28 มีนาคม 2561 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 KaMkAeW และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ