นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 33 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มือใหม่&มือเก่า..กับ...ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม 1247 0
วิวัฒนาการของ KM 1420 0
กิจกรรมเชฟกระทะเหล็ก 2065 0
ตัวเลขอารบิก มาจากการนับจำนวนมุมจริงหรือ? 2284 0
จิตสาธารณะ...สร้างได้ 2168 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ 1780 0
ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 2047 0
การใช้ตรามหาวิทยาลัยและข้อความต่าง ๆ ในหนังสือของมหาวิทยาลัย 1982 2
น้องใหม่..อุ่นใจ 1461 1
วีดีโอย้อนหลัง "ฟังข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ หลัง ม.อ.ออกนอกระบบ" 1348 0
BAR (Before Action Review): การเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับปีการศึกษา 2559 1560 3
ชาว ม.อ.ตรัง ร่วมรับฟังข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ หลัง ม.อ.ออกนอกระบบ 1261 0
“การทำงานเป็นทีม” (Team Management: in to outside) 1352 0
คายัคประสานใจ 1382 0
Google form ของฟรีที่แสนจะคุ้มค่า 1309 2
วิจัย&วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองรับการเปิดภาคเรียน 1/2559 1286 0
โครงการทำความเข้าใจ“ระบบประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร” ณ วิทยาเขตตรัง 878 0
ม.อ.ตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 1086 0
100 ปุ่มคีย์ลัด....ที่คุณอาจไม่เคยใช้ 1282 0
โครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" 1105 0
Safety First..เรียนรู้ เข้าใจ ปลอดภัยไว้ก่อน 1039 0
สร้างวัฒนธรรมการเข้าสอบ..ด้วยการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 1139 0
PSU Trang No Foam 2181 0
ระวัง..ไวรัสเรียกค่าไถ่ .locky 1513 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการใช้งาน “ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการใช้งานระบบค่าธรรมเนียมการศึกษา” 861 0
ทุจริตสอบ เท่ากับ "ศูนย์" 2781 1
LEAN....สู่การปฏิบัติ 1161 0
ภาษิต คำคม KM 1006 0
"Mail Merge"..กับการประยุกต์ใช้งาน 1120 2
RCA : การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงในการทำงาน 1594 0
เทคนิคการดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการพร้อมเบิกจ่าย 959 0
การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 1204 0
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ” 869 0