นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

(3) BAR (Before Action Review): การเตรียมพร้อมห้องเรียนสำหรับปีการศึกษา 2559

ใกล้เปิดเทอมแล้วสินะ....แล้วเราจะต้องเตรียมการอะไรบ้าง?ว่าแต่ห้องเรียน พร้อมแล้วหรือยัง?ยังต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้าง?จะจัดตารางห้องอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด?คำถามเหล่านี้ คงเกิดขึ้นในทุกภากการศึกษา ว่าแต่จะทำอย่างไร? ให้ได้คำตอบและเกิดผลลัพธ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 25 July 2016 10:10 Modified: 25 July 2016 10:33 [ Report Abuse ]

(0) ชาว ม.อ.ตรัง ร่วมรับฟังข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ หลัง ม.อ.ออกนอกระบบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนกว่า 100 คน ร่วมรับฟังบรรยายร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกา... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 22 July 2016 10:03 Modified: 22 July 2016 10:04 [ Report Abuse ]

(0) “การทำงานเป็นทีม” (Team Management: in to outside)

ปัจจุบันการทำงานเป็นทีม (TeamWork) มีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 11 July 2016 11:23 Modified: 11 July 2016 11:25 [ Report Abuse ]

(0) คายัคประสานใจ

"คายัคประสานใจ...เป็นมากกว่าความสนุกสนาน" ท่ามกลาง สายน้ำ แสงแดด และธรรมชาติที่สวยงาม ณวังโต๊ะเต่า เขากาโรส ทะเลจังหวัดกระบี่ สมาชิกสโมสรแหงความสุข ชาว ม.อ.ตรัง ต่างคนต่างจับทีม 2-3 คน มีชายบ้าง หญิงบ้าง หยิบไม้พาย ขึ้นเรือล่องนาวา อากาศอ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 07 July 2016 11:14 Modified: 07 July 2016 11:15 [ Report Abuse ]

(2) Google form ของฟรีที่แสนจะคุ้มค่า

Google Form คืออะไร? Google Form เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอร์มใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบ อื่นๆ ฯลฯ โดยเราสามารถใช้ Google Form ในการสร้างส่วน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 05 July 2016 10:42 Modified: 05 July 2016 10:47 [ Report Abuse ]

(0) วิจัย&วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองรับการเปิดภาคเรียน 1/2559

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดการเปิดภาคศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นั้น ฝ่ายจัยและวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย งานด้านทะเบียน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 29 June 2016 10:13 Modified: 29 June 2016 10:13 [ Report Abuse ]

(0) โครงการทำความเข้าใจ“ระบบประเมิน Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร” ณ วิทยาเขตตรัง

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายการสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานและทุกตำแหน่งและเริ่มใช้ในการประเมินครั้งที่ 1/2560 (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560) ซึ่งในครั้งนี้ อาจารย์และบุคลากร วิทยา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 22 June 2016 09:35 Modified: 22 June 2016 09:35 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.ตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา อาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิจัยและวิชาการ ฝ่ายนโยบายและระบบบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 22 June 2016 08:56 Modified: 22 June 2016 08:56 [ Report Abuse ]

(0) 100 ปุ่มคีย์ลัด....ที่คุณอาจไม่เคยใช้

"ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชีวิตการเรียน และการทำงาน ของพวกเราๆ หนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยคนสำคัญอย่างคอมพิวเตอร์ แรกเริ่มเดิมทีเชื่อว่า ทุกๆคนเมื่อจะใช้งานโปรแกรมต่างๆ ก็คงต้องใช้เมาส์คลิ๊ก ตามเมนูต่างๆ ตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้กันมา ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 26 May 2016 15:30 Modified: 26 May 2016 15:59 [ Report Abuse ]

(0) โครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง"

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ณวิทยาเขตตรังวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3301 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By kwang saelee   created: 23 May 2016 16:51 Modified: 25 May 2016 16:13 [ Report Abuse ]