นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข ในการเข้าใช้งานระบบ Share psu [C] 1232 0
การเข้าใช้งานระบบ Share psu [C] 1651 1
นักสู้ชีวิต : คุณเจริญ หรับจันทร์ [C] 1176 1
Big Family [C] 1606 3
ทุกคนมีความต่าง...ที่ต้องยอมรับความต่าง [C] 1878 1
การใช้งาน share psu : การสมัครลงทะเบียนใน share [C] 1670 2
การใช้งาน share psu (การเพิ่มบันทึก) [C] 2152 10
เกร็ดชีวิต...ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร โสภโณดร [C] 2230 2
งานคือชีวิต "ศรีนรา แมเร๊าะ" [C] 3055 9
พบข้อผิดพลาดการใช้งาน Share [C] 2068 0
ชื่อไฟล์ภาพ....ใครพบบ้าง [C] 2894 2
สัมภาษณ์นักประดิษฐ์คนเก่ง คุณสุรินทร์ อุไรรัตน์ [C] 2809 0
มิ่งมิตรของชาวทรัพย์ ..... พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี [C] 2548 2
การใช้งาน share version ใหม่ [C] 2401 2
เปิดใจ พี่มาลินี ลิ่มเทียนฉาย "พี่หมวย" [C] 2589 4
เปิดใจ "ป้าแป้ม" ปราณี ดำมุณี [C] 3305 9
ครบรอบ 1 ปีวงแชร์ [C] 2025 6