นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1349
ความเห็น: 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 2557
งานพัฒนาและฝึกอบม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 โดยในปีนี้ มีรูปแบบการจัดเป็น 2 Parallel คือ

1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

จัดให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่ทราบและเข้าใจโครงสร้าง นโยบาย และภารกิจของมหาวิทยาลัย เข้าใจ Road Map ตำแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และ บ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา จังหวัดพังงา

2. ติตตามผลการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย : 1 ปีที่ผ่านไป

พื่อติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีที่ผ่านไป หลังจากเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เมื่อปีที่แล้ว (เมื่อวันที่ 22-24 พฤษาคม 2556) โดยจะจัดระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา จังหวัดพังงา

Theme หลักในการจัดของปีนี้ มี Scenario ที่เน้นไปในด้านการทำความเข้าใจ Road Map ตำแหน่งทางวิชาการ, การสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยทางผู้จัดโครงการ จะจัดให้มีการ Walk Rally สามัคคี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ใหม่ร่วมมหาวิทยาลัย ทั้งรุ่นน้อง และรุ่นพี่ เพื่อสร้างความประทับใจร่วมกันต่อไป

โดยคณะต่างๆได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

คลิกอ่านรายชื่อเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2557

คลิกอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย : 1 ปีที่ผ่านไป

คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ

คลิกอ่านกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2557

คลิกอ่านกำหนดการ โครงการติดตามผลการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 ปีที่ผ่านไป

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

มาบ่อยน่ะท่านลูกยาม อิอิอิ

แม้เราไม่เป็นอาจารย์ แต่เรามีเพื่อนสมัครเป้นอาจารย์ใหญ่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.2.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ