นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1415
ความเห็น: 0

การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558

 

 

                งานนโยบายและแผนได้จัดประชุมประสานงานเรื่อง การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2557 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน

                วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 ของภาควิชา/ หน่วยงาน และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคระฯ ผ่านเว็บไซต์ "งานนโยบายและแผน" เป็นไปอย่างถูกต้อง 

โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ  งามผ่องใส) กล่าวเปิดการประชุม

 

การนำเสนอ 

เรื่อง การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
       ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 

โดย คุณมะลิ  นิลสุวรรณ

การนำเสนอ

โปรแกรมรายจ่ายเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2557

โดย คุณพรพรรณ  วงศ์แหลมสิงห์

 

และบรรยากาศการแลกเปลี่ยนซัก-ถามในครั้งนี้ั

 

 

created: 14 October 2014 10:23 Modified: 14 October 2014 10:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.185.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ