นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1571 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1846 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1332 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1559 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1206 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1335 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1214 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1443 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 1079 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1338 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1345 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1333 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1384 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1427 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1363 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1280 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1257 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1210 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 1140 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 999 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 941 0
Team Work Happy Share PSU(2) 995 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1325 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1386 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1537 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1322 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2892 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1331 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1835 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1592 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1347 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1455 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1325 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1328 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1357 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1648 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 8190 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1561 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1176 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1074 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1549 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1268 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 2164 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1458 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1356 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1366 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1365 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1525 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1704 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1757 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2211 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1516 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1574 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1662 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1472 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1428 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1644 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1634 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1833 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1499 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1287 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1434 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1478 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1523 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1497 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1847 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1843 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 2167 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1956 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1959 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2314 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 2162 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1873 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 2164 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2425 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1803 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 2095 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2841 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2610 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2630 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1903 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2236 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1919 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 3049 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 4038 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 2192 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2843 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2690 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2257 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1843 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1517 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1712 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1783 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1813 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1748 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 2127 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 2150 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 2053 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1744 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1786 1