นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1041 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 970 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 861 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1051 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 804 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 895 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 808 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 963 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 688 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 930 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1006 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 966 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 942 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1050 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 912 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 812 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 896 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 900 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 833 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 726 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 679 0
Team Work Happy Share PSU(2) 697 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1008 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1039 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1160 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 941 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2345 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 970 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1427 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1201 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 993 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1087 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 971 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 929 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 996 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1220 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7826 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1192 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 862 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 748 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1157 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 939 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1704 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1122 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1038 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1063 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1089 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1279 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1286 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1433 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1728 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1169 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1199 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1229 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1177 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1090 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1282 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1280 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1466 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1127 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1042 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1151 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1166 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1206 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1149 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1476 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1473 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1817 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1637 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1614 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1888 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1778 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1518 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1818 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1957 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1466 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1708 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2323 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2204 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2244 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1594 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1850 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1535 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2609 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3403 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1727 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2429 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2229 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1863 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1580 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1280 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1444 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1503 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1426 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1400 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1748 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1793 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1693 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1489 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1524 1