นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1338 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1386 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1097 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1327 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1014 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1124 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1005 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1221 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 881 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1138 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1171 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1142 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1181 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1250 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1153 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1044 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1092 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1062 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 987 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 857 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 799 0
Team Work Happy Share PSU(2) 823 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1169 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1192 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1337 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1144 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2601 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1152 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1652 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1403 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1172 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1286 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1139 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1115 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1160 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1402 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7996 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1376 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1010 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 915 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1336 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1117 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1953 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1298 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1186 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1216 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1225 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1409 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1489 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1602 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2006 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1352 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1391 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1449 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1315 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1265 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1465 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1471 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1673 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1310 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1163 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1287 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1321 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1355 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1301 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1688 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1656 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 2003 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1796 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1800 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2129 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1963 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1685 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1988 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2218 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1638 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1924 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2612 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2412 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2427 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1744 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2073 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1743 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2864 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3787 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 2002 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2659 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2453 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2055 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1700 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1380 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1550 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1647 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1610 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1571 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1949 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1936 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1880 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1620 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1627 1