นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1122 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1058 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 928 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1120 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 856 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 945 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 866 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1036 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 734 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 989 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1049 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 998 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1009 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1099 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 993 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 865 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 952 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 942 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 874 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 760 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 710 0
Team Work Happy Share PSU(2) 738 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1049 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1081 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1208 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 995 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2418 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1008 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1482 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1251 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1034 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1128 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1010 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 971 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1031 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1264 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7865 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1240 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 897 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 787 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1193 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 979 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1768 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1161 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1069 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1096 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1118 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1312 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1337 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1471 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1807 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1212 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1237 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1274 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1203 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1126 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1323 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1323 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1515 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1167 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1073 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1180 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1209 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1237 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1192 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1521 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1508 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1857 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1679 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1657 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1941 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1831 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1560 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1865 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2047 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1515 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1773 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2425 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2258 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2279 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1634 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1921 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1595 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2686 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3505 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1808 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2489 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2306 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1909 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1616 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1311 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1475 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1542 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1481 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1463 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1818 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1831 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1757 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1527 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1553 1