นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 20(3/2556) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยมีที่ปรึกษาคือ ท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบันฑิต) ประธานฯ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ งามผ่องใส) และคณะทำงานจัดการความร... more »
By เปตอง   created: 11 October 2013 17:55 Modified: 19 Febuary 2014 10:48 [ Report Abuse ]

(3) มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล... more »
By เปตอง   created: 31 July 2013 16:21 Modified: 31 July 2013 16:21 [ Report Abuse ]

(1) มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดจัดกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 31 May 2013 10:10 Modified: 31 May 2013 10:15 [ Report Abuse ]

(0) มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ จัดกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 05 April 2013 17:23 Modified: 05 April 2013 17:23 [ Report Abuse ]

(3) พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556"

หลังจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดงานสงกรานต์ 2556 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรในคณะฯ เขียนบันทึกบอกเล่าเรื่องราวแห่งความสุขผ่านระบบ Share PSU หลายๆ มุมมองของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ ความสามัคคีร่วมกันดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเด... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 04 April 2013 16:43 Modified: 17 April 2013 10:21 [ Report Abuse ]

(0) การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดให้มีการประชุมทีมสัมภาษณ์บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 โดยคุณมะลิ นิลส... more »
By เปตอง   created: 02 April 2013 16:47 Modified: 02 April 2013 17:10 [ Report Abuse ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2)

หลังจากการมอบรางวัล Blogger of the Month แล้ว ท่านรองอธิการบดีได้มอบรางวัลแก่ท่านคณบดีรางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือนซึ่งท่านได้รับเป็นบันทึกแนะนำของมหาวิทยาลัย เและท่านคณบดีมอบรางวัลแก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน... more »
By เปตอง   created: 21 March 2013 17:25 Modified: 19 Febuary 2014 10:50 [ Report Abuse ]