นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1632
ความเห็น: 0

รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

รางวัลการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

รางวัลที่หนึ่ง โครงการกระถางรักษ์โลก  คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลที่สอง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่และ DIY ที่ให้อาหารไก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลที่สาม  โครงการระบบนิเวศเพื่อน้อง คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลชมเชย โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เห็ดเพื่อชุมชน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รางวัลโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

ชนะเลิศ โครงการเติมยิ้มด้วยรัก  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์๔กล คณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด โดยภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศ โครงการรำไม่ถลำโรค โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (ภายใต้รายวิชา 369-468 กายภาพบำบัดชุมชน) คณะแพทยศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้สร้างงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


created: 26 September 2016 14:40 Modified: 26 September 2016 14:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ