นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Page Visits: 2018
comment: 0

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

   คณะทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญงามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด 


    คณะฯ ได้รับเกียรตจากหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ สนง.อธิการบดี เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน จากผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ได้สร้างสถานการณ์จำลองให้ฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์-เครื่องมือจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์มาก

 

   ขอขอบคุณทีมวิทยากร ดังนี้

หัวหน้าหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย   นายองอาจ บุญล้วน

วิทยากรดับเพลิง

นายรุ่งสิงหา เหมโก   นายสุชาติ แซ่ว่อง   นายเชาวนิต ชุมชาติ

นายถกลเกียรติ ทองคำหนัก   นายวัฒนา สุขสวัสดิ์

วิทยากรกู้ชีพ

นายรัตนชัย ทองเสมอ    นางวริศรา บุญล้วน   นายกิตตินัย ชุณหพันธ์

 

ดำเนินการโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

*********************************

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 เมษายน 2560 10:56 แก้ไข: 03 เมษายน 2560 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or