นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 594 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 547 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 901 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1020 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 868 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1270 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 2497 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 725 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1023 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 2798 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1363 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1259 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1455 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1266 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2170 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1047 0
ประเทศไทย 4.0 2266 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 762 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 803 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 645 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 880 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1224 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1116 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1015 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1038 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 1861 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1280 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1154 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1438 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1330 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 788 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1035 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 712 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1142 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 742 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 990 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1113 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1536 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1052 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1079 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1188 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2021 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1191 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3276 3
คือครูผู้ให้ 1859 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2337 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1791 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1712 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1934 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2193 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1568 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1327 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1343 1
ก่อนจะถูกลืม 1620 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 1998 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2493 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2272 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 2857 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 1907 1
ลาครู_NR32 4572 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5161 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2576 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3540 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 5774 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 6757 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2333 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2340 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2176 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2181 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 3792 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4052 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3171 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2597 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4251 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2251 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2172 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2307 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 1999 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2163 0
OLYMPE 1892 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4501 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2461 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2180 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2470 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2247 0
เพียง "โอกาส" 1962 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1830 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1744 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2059 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 3646 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2417 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2082 0
ทรงผมวันรับปริญญา 40612 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 10852 4
คำตอบคืออนาคต 1933 1
หัวใจของความเป็นครู 4118 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 2835 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6711 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2399 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3052 0