นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 563 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 522 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 859 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 981 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 840 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1236 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 2414 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 698 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1003 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 2750 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1327 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1236 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1427 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1236 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2119 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1027 0
ประเทศไทย 4.0 2219 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 746 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 781 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 628 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 865 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1191 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1089 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 995 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1014 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 1838 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1263 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1140 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1396 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1236 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 777 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1025 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 705 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1122 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 724 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 981 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1094 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1512 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1041 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1070 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1175 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2002 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1171 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3240 3
คือครูผู้ให้ 1843 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2309 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1777 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1702 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1916 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2180 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1559 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1322 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1332 1
ก่อนจะถูกลืม 1609 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 1983 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2479 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2256 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 2834 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 1890 1
ลาครู_NR32 4546 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5123 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2558 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3518 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 5748 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 6727 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2326 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2302 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2153 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2166 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 3772 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4035 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3155 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2584 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4215 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2238 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2158 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2290 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 1983 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2151 0
OLYMPE 1881 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4478 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2444 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2163 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2458 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2229 0
เพียง "โอกาส" 1949 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1822 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1734 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2046 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 3574 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2400 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2055 0
ทรงผมวันรับปริญญา 40423 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 10806 4
คำตอบคืออนาคต 1919 1
หัวใจของความเป็นครู 4087 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 2819 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6685 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2382 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3028 0