นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 785 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 740 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1130 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1248 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 1086 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1455 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 3003 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 890 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1180 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 3100 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1584 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1417 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1610 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1403 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2470 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1192 0
ประเทศไทย 4.0 2463 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 909 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 918 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 801 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 999 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1412 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1267 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1177 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1178 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 2032 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1398 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1283 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1669 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1473 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 877 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1120 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 786 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1272 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 828 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 1113 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1226 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1696 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1161 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1167 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1304 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2182 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1341 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3480 3
คือครูผู้ให้ 2011 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2537 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1863 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1813 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2054 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2321 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1678 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1415 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1441 1
ก่อนจะถูกลืม 1706 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 2104 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2624 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2404 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 3006 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2034 1
ลาครู_NR32 4802 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5320 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2698 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3674 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 5963 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 6985 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2419 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2442 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2277 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2313 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 3933 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4199 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3308 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2725 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4380 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2348 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2291 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2437 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 2111 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2299 0
OLYMPE 1989 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4658 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2638 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2259 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2588 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2336 0
เพียง "โอกาส" 2016 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1915 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1821 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2172 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 3920 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2531 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2198 0
ทรงผมวันรับปริญญา 41263 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 11080 4
คำตอบคืออนาคต 2080 1
หัวใจของความเป็นครู 4342 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 2935 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6871 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2506 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3144 0