นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 1251 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 1268 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1661 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1781 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 1638 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2017 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 4106 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 1325 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1632 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 3957 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 2164 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1933 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2071 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1835 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 3424 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1645 0
ประเทศไทย 4.0 3106 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 1338 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 1285 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 1269 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1451 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1949 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1760 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1700 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1588 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 2462 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1782 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1738 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 2291 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 2023 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 1249 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1590 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 1232 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1818 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 1264 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 1543 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1629 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2083 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1582 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1501 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1789 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2794 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1864 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 4090 3
คือครูผู้ให้ 2439 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 3071 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 2257 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2184 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2489 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2758 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2115 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1769 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1826 1
ก่อนจะถูกลืม 2149 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 2691 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 3004 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2912 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 3505 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2506 1
ลาครู_NR32 5478 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5920 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 3128 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4151 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 6644 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 7709 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2798 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2739 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2654 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2656 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 4393 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4636 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3718 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 3159 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4823 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2740 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2701 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2889 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 2469 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2780 0
OLYMPE 2364 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 5110 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 3014 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2570 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2909 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2705 0
เพียง "โอกาส" 2358 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 2263 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 2228 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2540 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 4602 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2997 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2807 0
ทรงผมวันรับปริญญา 42567 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 11716 4
คำตอบคืออนาคต 2466 1
หัวใจของความเป็นครู 4984 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 3326 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 7487 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2950 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3542 0