นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1865
ความเห็น: 0

การแต่งกายอย่างไรถึงเหมาะสม

บรรยายกาศยามเช้าทักทายกันก่อนแยกย้ายไปทำงาน

ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ ซึ่งทุกคนต้องมาเซ็นต์ชื่อในการปฏิบัติงาน

หญิง A: เค้าไม่ให้ใส่กางเกงยีนต์มาทำงานม่ะใช่เหรอ

หญิง B: .......ถึงจะนุ่งกระโปรงใส่ผ้าไหมแล้วไม่ทำงานก็พอๆกันแหละ เค้าไม่ได้ วัดกันที่การแต่งกายทีละ><

    งืม....วงแตก บรรยากาศยามเช้า เงียบไปชั่วขณะหนึ่ง

    ขณะที่ฉันนั่งอยู่หน้าจอคอมของตัวเอง เปิดเพลงคลอเบาๆ ฟังการสนทนา วาทีของใครหลายๆคน.... แต่ไม่ได้เข้าไปเสริมนะคะ เพียงแต่นึกคิดในใจว่า การแต่งกายมาทำงาน และการมาปฏิบัติตามเวลาราชการที่กำหนดไว้นี้ มันสำคัญ และจำเป็นเพียงไร ตั้งแต่มีระเบียบผ่อนผันให้สตรีใส่กางเกง(สูทเป็นผ้าสีดำ น้ำตาล เทา) มาทำงานได้  เลยคิดว่าก็ยังคงมีการแอบเนียนๆใส่กางเกงยีนส์มาทำงานบ้าง.... 

     ข้าราชการ คือ ผู้ที่รับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ฉะนั้น ข้าราชการจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั้งทางด้าน กาย วาจา และใจ คุณแจงจิต แห่งละครแรงเงา พูดย้ำอยู่เสมอๆ 555+
     กาย สามารถแสดงออกได้ทางด้านการแต่งกาย   แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แต่ถ้าข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เป็นตัวอย่างในการแต่งกายที่ดี ไม่ให้ความร่วมมือ จะรณรงค์สักกี่ครั้งก็คงไม่ได้ผล   แต่ทำไมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประชาชนของประเทศเขายังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิม
     วาจา  สามารถแสดงออกได้ทางการพูด สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล        

     ใจ   สามารถแสดงออกได้ทางด้านการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การเคารพผู้อาวุโส  อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ
     ดังนั้น  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ยิ่งต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
กางเกงยีนส์  กระโปรงสั้น(หมายถึงสั้นเกิ๊น...นั่งทีเห็นไปไหนถึงไหนอะคะ) ไม่สมควรจะใส่ในเวลาปฏิบัติราชการเป็นอย่างยิ่ง  แต่อาจมีข้อยกเว้นได้บ้าง เช่น  สามารถใส่ได้ในเวลาออกภาคสนาม สำหรับกางเกงยีนต์นะคะ เพื่อความคล้องตัวในการปฏิบัติงาน (อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะ)

    อย่างที่วิทยาเขตปัตตานี ที่เห็นได้ชัดเจนและให้ความสำคัญกับเรื่องการแต่งกายมาปฏิบัติงาน โดยรณรงค์ให้ใส่กระโปรงมาปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีอยู่สองหน่วยงาน คือ - คณะศึกษาศาสตร์   และ สำนักงานอธิการบดี ค่ะ และสำหรับทุกวันศุกร์ วิทยาเขตก็มีการแจ้งเวียนให้ทุกคณะใส่เสื้อบาติกมาปฏิบัติกันอีกด้วยคะ....

    

                   

                                

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ธันวาคม 2555 16:25 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2555 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ