นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 990
ความเห็น: 0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (2) : กลุ่มคณะ [C]

เฉพาะกลุ่มคณะ 1 และ 2 สำหรับกลุ่ม 3 - 6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

           เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี   ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556    โดยให้บังคับใช้กับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ  ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557-2559   

             ดังนั้นในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยได้เรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของทุกคณะ  เฉพาะนักศึกษาที่มีรหัส 57 เท่านั้น  สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสก่อน 57 ให้ใช้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเดิม เท่านั้น

 

              กลุ่ม 1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท   ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาตร์ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  ยกเว้น คณะเภสัชศาสตร์ เรียกเก็บภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

 

              กลุ่ม 2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท  ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตฯ  คณะแพทยศาสตร์ (กายภาพบำบัด)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะการแพทย์แผนไทย

 

              สำหรับกลุ่ม 3-6  คณะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยนะค่ะ  

 

               ดังนั้นในส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีรหัส 57  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา  18,000 บาท/ภาคการศึกษา  สำหรับนักศึกษาที่มีรหัส ก่อนปี 57  ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตรา  15,000 บาท

created: 19 March 2014 17:23 Modified: 21 March 2014 10:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น