นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 939
ความเห็น: 0

สัมมนาวิชาการเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ [C]

สัมมนาวิชาการอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557    จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคใต้

 

 

 

 

          ในเวทีการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาในเชิงลึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของเศรษฐกิจในภาคใต้ที่ผ่านมา และแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและบทบาทการลงทุนของภาคเอกชน ให้ภาคราชการ ธุรกิจเอกชน สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้  เพื่อจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับตัวและวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 

         ในช่วงท้ายของการสัมมนา  ได้มีการนำเสนอ “ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในภาพรวม”  มีประเด็นสำคัญดังนี้

            1.  เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการศึกษา และพัฒนาอาชีพ/รายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย

 

            2.  พัฒนาความเข้มแข็งของฐานการผลิตหลัก และขยายฐานการสร้างรายได้ใหม่ ๆ ได้แก่

                   - พัฒนาประสิทธิภาพ และผลิตภาพการผลิตสินค้าหลักยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถและความมั่นคงของเกษตรกร

                  - พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP

                 - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-เกาะสมุย  เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีมาตรฐานระดับโลก และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  ที่มีศักยภาพ

 

            3.  บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้าน

                   - คุ้มครองพื้นที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างจริงจัง

                   - ฟื้นฟูและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่

                   - เร่งแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 สิงหาคม 2557 20:41 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2557 21:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น