นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1256
ความเห็น: 0

UKM 26 ในหัวข้อ "เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” : ตอน เรื่องที่เสวนา [C]

การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 (UKM 26) ระหว่าง 1-3 ตุลาคม 2557 ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ”

 

               เมื่อวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557  ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 (UKM 26)  ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม   สำหรับทีม ม.อ. ที่เข้าร่วม UKM 26 ครั้งนี้ มี 7 ท่าน ดังนี้
                1.  นางเมตตา  ชุมอินทร์ (หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม)  และนายวราวุฒิ  โประเทพ  จากกองการเจ้าหน้าที่
                2.  นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์   และนางมะลิ  นิลสุวรรณ  จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ
                3.  นางสาวขวัญฤดี  คล้ายแก้ว  และนางนพเก้า บุญราช  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
                4.  นายบรรณกร  แซ่ลิ่ม  จากคณะศิลปศาสตร์
 

 

             UKM ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นเครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล    จัดปีละ 3 ครั้ง  และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26   เป็นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ”  เพื่อนำ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย  สำหรับเรื่องที่เสวนามีดังนี้

 

              - การปาฐกถาพิเศษ 10 ปี เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) โดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

              - เรียนรู้ "KM สู่ความสำเร็จขององค์กร"  โดย นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  กรมสุขภาพจิต   และ ปตท.

 

 

 

 

              - เสวนา "หลากหลายมุมมองสู่การพัฒนาเครือข่าย UKM"

 

 

 

              - ถ่ายภาพทีม KM แต่ละมหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยากร

 

 

 

              - เข้ากลุ่ม Brainstorming  ซึ่งมี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร 1 กลุ่ม และกลุ่มผู้รับผิดชอบ KM แต่ละมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม

 

 

  

            - Discussion "Implement อย่างไรให้ KM เกิดประสิทธิผล"

  

        

 

  

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 ตุลาคม 2557 23:28 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2557 13:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น