นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 2813 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 1966 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 1851 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 1368 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 1276 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 1386 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 1434 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 1550 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 2040 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 1626 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 1205 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 1298 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 1305 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 1111 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 1133 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 1435 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 1202 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 1136 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 1304 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 1205 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 3005 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 2760 1
ร่มยางกันฝน 2398 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 3035 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 2054 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 11186 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1944 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 2533 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1956 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1625 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 8469 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 1501 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 2611 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 4351 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 2334 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 4759 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 2424 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 1386 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2763 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 3629 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 5048 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 17529 22
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 4203 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 4226 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1851 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 1334 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 8604 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1408 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 2322 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 4077 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 2063 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 17982 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 6338 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1846 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 3334 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 4075 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 7648 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 4528 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 5254 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 3709 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3810 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 6505 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 4033 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 2106 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 2031 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2823 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 4313 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 2237 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 4790 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 2595 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 3229 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 4275 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2544 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 7479 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2522 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 2180 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 2145 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 4024 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 6307 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 3788 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3639 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 7582 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3933 0
GAP คืออะไร 5489 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3745 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 4217 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2581 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 17382 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 4041 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 14728 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4725 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4712 3