นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeaW
Ico64
miss khwanruthai meaw dejudom
นักวิชาการอุดมศึกษา
ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1668
ความเห็น: 0

สัมภาษณ์ พนักงานม.ตำแหน่งผศ.คนแรก คณะทรัพฯ2^ ^

ความเดิมตอนที่แล้ว http://share.psu.ac.th/blog/meaw24-psu/23240

5 การติดต่อกับส่วนกลางของคณะ   

        เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี เพราะเจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี อบอุ่น เป็นกันเองฉันท์พี่น้อง แต่มีบ้างเล็กน้อยเรื่องเวลาไม่ตรงกัน ในส่วนที่ต้องทำงานร่วมกัน

6 การพัฒนางาน/ตนเอง 

เมื่อได้รับตำแหน่งทางวิชาการแล้วสิ่งที่ตั้งใจจะทำในขั้นต่อไปคือการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือการเตรียมตัวและวางแผนงานสำหรับการขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์   

7คิดในการเข้าร่วมกิจกรรม 

งานของคณะฯและภาควิชาฯจะให้ความสำคัญและพยายามเข้าร่วมทุกโอกาส หากไม่ติดภารกิจอื่นที่สำคัญ 

8 บริหารความขัดแย้ง     

เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจะรับฟังปัญหาก่อน และพิจารณาว่าความขัดแย้งนั้นแตกต่างกันที่วิธีการแต่มีเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันก็ต้องบริหารโดยการพูดคุยถึงข้อดี ข้อเสีย ใช้หลักเหตุผล และไม่สะสมความขัดแย้ง หากบางเรื่องไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆ ก็จะใช้วิธีการหยุดคิด พัก และหาทางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้งานสำเร็จด้วยดี

9 แนวคิดในการพัฒนาองค์กร 

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีทรัพยากรอย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็น ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเก่า และเนื่องด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงคิดว่าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องพร้อมเหมือนในอดีต แต่ทำอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม หรือการจัดสรรการใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

มีต่อภาค 3 จ้า >>

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 March 2012 15:30 Modified: 29 March 2012 16:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ปราณี and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ