นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2467
ความเห็น: 6

สถิติ- คนคุณภาพ-ทีมคุณภาพ-ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.

สถิติ- คนคุณภาพ-ทีมคุณภาพ-ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.

สวัสดีปีใหม่ชาวแชร์ ทุกท่านนะค่ะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง มีความรัก สามาัคคีกันตลอดไปนะค่ะ

บันทึกนี้อยากบอกกล่าวถึงสถิติ- คนคุณภาพ-ทีมคุณภาพ-ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทีศูนย์เครื่องมือได้มีการมอบรางวัลให้เป็นประจำทุกๆปี ในช่วงสิ้นปีของแต่ละปีค่ะ


ในหมวดที่ 1 การนำองค์กร ของผู้นำระดับสูง ของ PMQA ข้อที่ 1.1ข(1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รายงานไว้ว่า ผู้นำระดับสูงสื่อสารกับบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย หนึ่งในวิธีการสร้างความผูกพันคือผู้นำระดับสูงกำหนดให้มีการให้รางวัลบุคคลคุณภาพหรือทีมคุณภาพ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลงานประจำในการลดข้อบกพร่อง งานสร้างสรรค์ และการแบ่งปันความรู้
ซึ่งบุคลากรคุณภาพ เริ่มมีขึ้นเมื่อปี 2547  คัดเลือกจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผลตรงตามที่องค์กรต้องการโดยได้จากการโหวด จาก สมาชิก ศูนย์เครื่องมือฯ สรรหาจากคนรู้จักใกล้ตัว เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หาคนทำงานได้ง่าย และพิจารณาได้ทันทีว่าบุคคลเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะรู้จักกันมาก่อน แต่ต้องตระหนักว่า บุคคลเหล่านั้นต้องมีความสามารถเพียงพอตามตำแหน่งนั้นๆ โดยบุคลากรคุณภาพแต่ละปี จะมี 3 ลำดับ ด้วยกัน ซึ่งการคัดเลือกบุคลากรคุณภาพนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จนถึง ปี 2550 โดยจะประกาศผลทุกๆสิ้นปี แต่ละปีมีบุคลากรคุณภาพ 3 อันดับด้วยกัน ดังนี้

( ชื่อจริง ชื่อเล่น นามปากกาในแชร์)


ปี 2547  ได้แก่  1. พัชรา (หลิน, ยูมินซอน)   2. ดรรชนี  ( ลั้ง, อาเกา ) 3. ผลิดา  (ปื้น, ผดา)


ปี 2548  ได้แก่  1. เวียงชัย (ฮ้อน, น้องไข่พะโล้)  2. สัตยา (ปู, ServiceMan) 3. พรพจน์ ( ป้อม, Zenki)


ปี 2549  ได้แก่   1. ทรงสุดา (ดา, DaDa)  2. วราภรณ์ (แป้น, ไอ้ตัวเล็ก)  3. เอื้อมนัส (เอื้อ, )


ปี 2550 ได้แก่ (ปีนี้มีคนได้คะแนนลำดับที่ 1 เท่ากัน 2 คน)1. พรพิตรา (ผึ้ง, อะกิ๊บ) และ ปฏิมา (ปิ่น, เข็มหมุด) 3. พัชรา (หลิน, ยูมินซอน)

 

ต่อมาในปี 2551 ผู้นำระดับสูง เล็งเห็นถึงการทำงานเป็นทีม ที่มีคุณภาพ จึงได้ให้ บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ แบ่งเป็นทีมต่างๆ ในช่วงต้นปีของแต่ละปี และ ประกาศผลทีมคุณภาพ ช่วงสิ้นปี และในปีถัดๆไปก็จะมีการจัดสรรเปลี่ยนทีมคุณภาพใหม่ทุกครั้งโดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ในฝ่ายต่างๆ ทีมละ ประมาณ 5-6 คนโดยกิจกรรมทีมคุณภาพ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คือ


1.    คะแนนจากข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ บวก10 คะแนน ต่อ 1 ข้อเสนอแนะจะได้จากการประเมินผลหลังกิจกรรมที่เสนอเสร็จสิ้น
2.    คะแนน จากการ เขียน blog บันทึก ละ บวก 1 คะแนน (บันทึกอะไรก็ได้)
3.    คะแนนจากการจัด KM day   ครั้งละ บวก 5 คะแนน 
4.    คะแนนจาก CAR เฉพาะ การตรวจติดตามภายใน CAR ละ  ลบ 2 คะแนน
       โดยพิจารณาจากผู้ที่ทำให้เกิด CAR นั้นๆ จริงๆ ( ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบแก้ไข CAR หรือ ไม่ใช่ก็ได้)
5.    คะแนนจาก ข้อบกพร่อง ละ ลบ 5 คะแนน
6.    คะแนนข้อร้องเรียน ข้อละ  ลบ 5 คะแนน

 

ปี 2551 เป็นปีแรกของการให้รางวัลคุณภาพ  แบบ ทีมคุณภาพ ประกอบด้วย 7 ทีมได้แก่ ทีมสมานฉันท์ ทีมเก๋า ทีมแก่นแก้ว ทีม Titanium ทีม Spirit ทีมมดงาน และทีมกุ้ม โดยรางวัลทีมคุณภาพประจำปี 2551 แบ่งรางวัลเป็น 2 ส่วนแต่ละทีมจะได้รางวัลมากน้อยตามลำดับ ดังนี้

 

ปี 2552 ประกอบด้วย 7 ทีม ได้แก่ ทีมยังเก๋าอยู่ ทีมBreakfast ทีมเชี่ยวชาญเชิดชูชัย (5ช) ทีมเกินร้อย (our heart) ทีมสุขใจ (Happiness)  ทีม Gang of Four   ทีมFocus และ ทีมLunch
ทีมคุณภาพประจำปี2552 มี 1ทีมเท่านั้นที่ได้คะแนนสูงสุด 

ดยทีมคุณภาพประจำปี 2552  ด้านการแบ่งปันความรู้ได้แก่ ทีม Lunch สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.    สัตยา (ปู, ServiceMan)
2.    สาธิดา(สา, กะทิหนูดี)

3.    ณิชนันทน์ (แพร, หนูณิชน์ ) และ
4.     ทรงสุดา (ดา, DaDa) 

 

ปี 2553 ประกอบด้วย 6 ทีม ได้แก่ ทีมCHANGE, ทีมEasy Easy, ทีมอ๊อด อ๊อด, ทีมViolet, ทีมโอยั๊วะ และทีมAmity
ทีมคุณภาพประจำปี2553 มี 1ทีมเท่านั้นที่ได้คะแนนสูงสุดโดยทีมคุณภาพประจำปี 2553ได้แก่ ทีมEasy Easy สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.    ศักดิ์ชัยบดี (โด่ง, SAkChAibOrDeE)
2.    สัตยา (ปู, ServiceMan)
3.    วรัญญา(จี, JakkaGee)
4.    โสภิตา (แอน, lacget)
5.    ผลิดา (ปื้น, ผดา) และ
6.    ทรงสุดา (ดา, DaDa)

 

และ ปี 2554 ประกอบด้วย 6 ทีม ได้แก่ ทีมชิว ชิว, ทีม Bunny team, ทีม Go On, ทีมกวนมึนเมา, ทีม Cubic และทีมLadies & man
โดยทีมคุณภาพประจำปี 2554ได้ให้ 2 อันดับตามคะแนนสะสมโดย 

ทีมคุณภาพประจำปี 2554 อันดับที่ 1ได้แก่ ทีมLadies & man สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.    พิสมัย (เปิ้ล, Tiny apple)
2.    สัตยา (ปู, ServiceMan)
3.    ผลิดา (ปื้น, ผดา)
4.    ณิชนันทน์ (แพร, หนูณิชน์ )
5.    สาธิดา(สา, กะทิหนูดี) และ
6.    ทรงสุดา (ดา, DaDa) 


ทีมคุณภาพประจำปี 2554อันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Bunny team สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.    ศักดิ์ชัยบดี (โด่ง, SAkChAibOrDeE)  
2.    พรพิตรา*(ผึ้ง, อะกิ๊บ)
3.     ธนัชพร* (ป๊อย, Poisepoise)
4.    วรัญญา* (จี, JakkaGee)
5.    ดรรชนี (ลั้ง, อาเกา)
6.    โสภิตา(แอน, lacget)
และ(ศิริรัตน์*  ปัทมา*  มนทกานต์* สมาชิกใหม่เพิ่งเข้าร่วมทีมแทนสมาชิกเก่า*ทั้ง3 ที่ลาออก)

และในปี 2555  รอดูกันว่าทีมคุณภาพปี 2555 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะเป็นทีมไหน.....

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มกราคม 2555 11:40 แก้ไข: 05 มกราคม 2555 14:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 บิวตี้, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ทีมคุณภาพ คืออะไร ในปีหน้า คงต้องรอ ท่านประธานKM มาบอกกล่าวกันหน่อยไหม....

แต่ยังไงซะ จิตสำนึกการทำงานเป็นทีม ควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมนี้....

สวัสดีปีใหม่

ข้อมูล แน่น ๆ

ขอบคุณ หนูณิชน์ สำหรับ Idea บันทึกหน้าครับ ^_^

อะไร จะเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดนี้

อือ ข้อมูลดี พี่ยังจำไม่ค่อยได้เลยว่าทีมตัวเองชื่อว่าอะไรบ้างแล้ว 555

สามาัคคี == > สามัคคี

เข้ามา ให้แก่คนคุณภาพ และทีมคุณภาพ

ความจำดี ส่วนหนึ่งเพราะว่า เกือบทุกปี มีชื่อ DaDa อยู่ด้วย...อิอิอิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ