นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3154
ความเห็น: 3

15 ปี ปิดบัญชี ทุน กยศ

15 ปี ปิดบัญชี ทุน กยศ มีหนี้ก็ต้องชดใช้

ขอตัดตอนจากส่วนหนึ่งของบทความจาก mthai

อ้างอิง http://news.mthai.com/hot-news/news-clips/462901.html

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการ ศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างไม่ดี! รุ่นพี่เสี้ยมรุ่นน้อง ไม่ต้องคืนทุนกยศ.

เรื่องที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งสำหรับโครงการนี้ เห็นจะเป็นผู้กู้บางรายหนีหนี้ ไม่ไปชำระหนี้ตามกำหนดตามกฎที่ระบุไว้ เป็นเหตุให้รุ่นน้องที่ต้องการกู้ได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดรศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)

1.1.1.1-Copy3

รุ่นพี่เสี้ยมรุ่นน้อง ไม่ต้องคืนทุนกยศ.

เปิดเผยว่า ได้มีการจัดทำแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,184 คน พบสาเหตุที่ผู้กู้ไม่ยอมชำระเงินคืน เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หนี้และบางคนเข้าใจว่าไม่ต้องชำระคืน ก็ได้ โดยอ้างว่าเป็นเงินที่รัฐบาลให้ฟรี นอกจากนี้ยังมีการสอนกันมาตั้งแต่รุ่นพี่ รุ่นน้อง ว่าไม่ต้องชำระเงินกูคืนก็ได้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม สำหรับผู้ที่กู้แล้วไม่คืน สุดท้ายคุณก็จะเป็นได้แค่คนที่ทำลายโอกาสของน้องๆ โอกาสในการพัฒนาประเทศ น้องๆ หลายๆ คนที่อาจจะได้เป็นหมอ เป็นวิศวกร เป็นนักวิทยาศาสตร์ (เหมือน DaDa) ก็คงจะหมดโอกาสไป

    สำหรับ DaDa นี่ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับที่กองทุน กยศ ให้มา เมื่อได้รับมาแล้ว DaDa ก็ขอส่งโอกาสดีๆ นี้ให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไป และนี่ก็ครบสิบห้าปีที่ได้ทะยอยใช้ทุนคืนมาทุกๆ ปี จนครบและปิดหนี้ได้สำเร็จ แม้เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่มากไม่มาย แต่สัญญาต้องเป็นสัญญา DaDa ส่งคืนทุนที่กู้ยืมมาทุกๆ ปี น้องๆ คนไหนที่ได้รับทุนนี้แล้ว ก็อย่านิ่งเฉยนะคะ เพื่อโอกาสของน้องๆ รุ่นต่อๆ ไป เช่นโอกาสที่เราเคยได้รับมา

   ผู้กู้ยืมเงินที่มีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน โดยผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

 

และนี่เป็นหลักฐานการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ของ DaDa โล่งใจมากๆ รู้สึกตัวเบาๆ อย่างไรไม่รู้ และรู้สึกดีมากๆ ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด   

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 เมษายน 2559 20:13 แก้ไข: 04 เมษายน 2559 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 ServiceMan, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยนะ

ผ่อนจนหมดหนี้ แต่สิ่งที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า คือความรับผิดชอบ การรู้จักประมาณ คือภูมิคุ้มกันที่สำคัญจริงๆค่ะ

ยินดีกับความสำเร็จของความพยายามค่ะ DaDa

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

ชื่นชมสำหรับความรับผิดชอบที่น้องดามีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และขอแสดงความยินดีเป็นการส่วนตัวกับตำแหน่งชำนาญการนะคะ ขอให้เตรียมตัวสำหรับตำแหน่งชำนาญการพิเศษต่อไปได้เลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ