นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1607
ความเห็น: 0

ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th

วันนี้มีการประชุม คุยเกี่ยวกับเรื่อง Share.psu.ac.th  ซึ่งในการประชุมนี้เป็นการประชุมแบบ"ด้นสด" ดิฉันเรียนท่านเจ้านายไปแบบนั้น...ภายหลังจากเลขาเจ้านายโทรมาถามหาเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่เช้า    ไม่มีอกสารประกอบการประชุมค่ะ ใกล้ๆ ประชุมเลย ร้อนๆ ลองทำในสิ่งที่ทำได้ แปลงออกมาดู ให้เห็นว่ามีการเตรียมตัวเพื่อการประชุมบ้าง ก็ยังดี....อิ...อิ....

เราเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2550

1. มีสมาชิก จำนวน 1,200 คน  จากสมาชิกในมหาวิทยาลัยประมาณ
     8,300.- ณ วันเปิดใช้งาน
2. มีจำนวนบันทึก ทั้งหมดจำนวน 12,010 บันทึก ณ วันที่ 13 ส.ค. 52
3. มีจำนวนความคิดเห็น 45,380 ความเห็น
4. มีจำนวนภาพ 14,750 ภาพ
5. มีการบันทึกเรื่องเล่า วันละ 11 เรื่อง(เฉลี่ยจาก 30 วันล่าสุด)

6. มีหน่วยงานที่นัดหมายใช้งาน ในนามหน่วยงาน
    6.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
    6.2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
    6.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
    6.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    6.5 สำนักงานประกันคุณภาพ
    6.6 กองการเจ้าหน้าที่  (ทั้งนี้ผลการนัดใช้ก็เป็นแบบลุ่มๆ ดอนๆ)
    6.7 นอกจากนั้นเป็นผู้ใช้งาน อิสระ

เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เตรียมได้ในช่วงเวลาที่คิดได้ ... หลังเที่ยงเล็กน้อย

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพก็ต้องนั่งประมวลจาก...การชวนคุยวันนี้อีกที


 

created: 13 August 2009 13:36 Modified: 14 August 2009 11:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ