นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1425
ความเห็น: 4

คุณภาพกองการเจ้าหน้าที่ จร้า!

รอบปีการศึกษา เราก็จะพบกับการประกันคุณภาพ ของเราสำนักงานสนับสนุนก็มีการประกันนะจ๊ะ

1.ประกันกระบวนการทำงาน ว่าขั้นตอนวิธีการต้องไม่เย้อเยิ่น
2.ประกันว่าเราพร้อมบริการลูกค้าอย่างเสมอภาค และมีจิตบริการ
3.ประกันว่าเราจะบริหารงาน บริหารกิจการ บริหารการบริการ อย่างเป็นสากล โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
4.ประกันว่า ขั้นตอนกระบวนงานที่เราให้บริการนี้หนา มีการปรับปรุง มีการพิจารณา มีการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ สู่เป้าหมายเดียวกันและตอบยุทธศาสตร์ของ ม.อ.


เช้านี้นัดหมายแรกตั้งแต่ 08.30 น. คุยสบายๆกับนายเรื่องการบริหารการเงินที่รับทุนเพิ่มมา เพราะแต่เดิมเงินที่บริหารจัดการนั่ง ตัดยอด ชง จัด เบิกจ่าย ปีละนับได้ 8.7 ล้านบาท โดยภารกิจการงานจุดเน้นอยู่ที่ "พัฒนาบุคลากร" "การจัดการความรู้" และ "การสร้างเครือข่าย" การงานต่อไปนี้จะมีเพิ่มมาอีก 3 ล้านบาท เป็น "การดูแลส่งเสริมสำนักงานแห่งความสุข" ปริมาณเงินเข้ากับภารกิจการงานจินตนาการเอาเองว่าซับซ้อนมากมายประมาณใด คนทำก็หลายคนอยู่ เงินแผ่นดินนะคะไม่ใช่เงินตัวเอง ต้องรอบครอบ รอบรู้(รอบจัด) ครบวงจร

นัดหมายที่สอง เป็นการฟังการให้ข้อมูลย้นกลับของกรรมการ ประเมินคุณภาพ ปีนี้ท่านคณบดี จรัญ บุญกาญจน์ ประธานการประเมิน ท่านอื่นๆ ก็มีท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ท่านคมกริช ชนะศรีและคุณเขมนัฐ มาศวิวัฒน์ การเจ้าหน้าที่คนเก่งจากคณะศิลปศาสตร์ มาเป็นเลขานุการการประเมิน

เหมือนในใจที่คิด ระบบการพัฒนาบุคลากรของชาว กจ. ปีนี้ไม่รอดแน่ เพราะประธานการตรวจเชี่ยวชาญและให้ความสนใจเรื่องนี้มาก กับอีกตัวที่คาดว่าน่าจะไม่โอเคร คือ "ความพึงพอใจของกองฯ" ตัวเลขล่วงรูด ผิดคาดไป 1 ตัว

3 ตัวบ่งชี้หนักๆ  

ตัวบ่งชี้ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน  คำตอบที่มาตรฐานต้องการคือ ผู้บริหารหรือทีมบริหารกองฯ มีวิสัยทัศน์ ทิศทาง และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่บุคลากร (ทุกระดับอย่างไร) กำกับติดตามงานอย่างไร บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการงานบริหารอย่างไร  จัดระบบการส่งเสริมพัฒนาคนอย่างไร รวมถึงมีการประเมินภาพรวมการบริหารงานหรือไม่
เราเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ดูจะเข้าใจกันดีไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้ มุมมองของคนบริหารกับมุมมองของผู้ปฏิบัติหน้างาน มีช่องว่างที่ต้องเติมเติม ต้องปรับกระบวนการกันอยู่

ตัวบ่งชี้ 1.4 ระบบพัฒนาบุคลากร "ท้าว" หล่ะอ้าย อาย ปวดหัวใจไปพลางให้นึกถึงอาชีพ "ช่างตัดเสื้อ" ตัดเสื้อให้คนอื่นสวยงาม แต่เสื้อตัวเองนี้ติดแม๊กบ้าง ติดสก๊อตเทปบ้าง เย็บไม่สวยสักที
ตัวชี้วัดนี้ต้องการ แผนพัฒนารายบุคคล การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรที่ทั่วถึงเที่ยงธรรม และประเมิน ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของชาว กจ.ด้วย งานนี้กรรมการให้ความเห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นต้นแบบเรื่องราวต่างๆ ของกระบวนการ HR อาทิ ต้นแบบการมีแผนพัฒนารายบุคคล ต้อนแบบการประเมินตามผลการปฏิบัติงานจริง และต้นแบบบุคลากรที่มีความสุข มีความก้าวหน้าในการทำงาน (แว่วๆ ว่าจะต้องเป็นต้นแบบในการ Rotation คนอีกเรื่องหล่าวนิ)

ตัวบ่งชี้ 1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการตัวนี้ล่วงรูด ท่านรองฯของดิฉันกุมขมับ อาไรกันพวกเธอทำกันแทบตาย แต่ผลสะท้อนย้อนกลับ ไม่น่าพึงพอใจเลย กองการเจ้าหน้าที่ควรคิดวิเคราะห์แผนงานให้ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ นำผลการสะท้อนจากผู้รับบริการมาทำแผนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม คงต้องมองกันให้ลึก มองกันให้ดี อีกหลายๆ ครั้ง 

คร่าวๆ ค่ะ ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมิน ยังมีส่วนของการต้องทำเร่งด่วน 3 ลำดับแรกก็ยังคงเกี่ยวพันกันกับจุดที่ต้องปรับปรุงของกองฯ 3 ตัวบ่งชี้นี่แหล่ะ มีการปรับลดคะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมลดลงมาอีกหน่อย


คณะกรรมการประเมินฯ สะท้อนได้ตรงจุดตรงมุมเลยทีเดียว คะแนนการประเมินไม่สำคัญเท่าการมองเห็นช่องว่างของการพัฒนา และผู้รับการประเมินพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาเพื่อคุณภาพของกระบวนการไปด้วยกัน  

บันทึกหน้าจะมาเล่าว่าเรื่องราวที่เราทำใน 3 ตัวชี้วัดนี้เราทำกันยังไง เราประเมินตนเองอย่างไร และเราต้องปรับปรุงอะไรบ้าง 
บันทึกนี้เปิดนะคะ
แม้ไม่ได้เป็นกรรมการประเมิน กจ.สะท้อนกันมา
"ท้าว" ก็เป็นทีมบริหารกองยินดีรับเสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 สิงหาคม 2556 15:36 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2556 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
14 August 2013 17:10
#91746

วันนี้ พี่โอ๋...มาตั้งแต่หัววัน...ปกติมาดึกๆๆๆ

อิ...อิ..

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการตัวนี้ล่วง รูด ท่านรองฯของดิฉันกุมขมับ อาไรกันพวกเธอทำกันแทบตาย แต่ผลสะท้อนย้อนกลับ ไม่น่าพึงพอใจเลย กองการเจ้าหน้าที่ควรคิดวิเคราะห์แผนงานให้ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

   การประเมินปีนี้ ที่คณะตัวเองก็พบเหมือนกันครับ เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยต่ำกว่า 4 (คะแนนเต็ม 5) ตกจากเดิม และตกจากเป้าหมายครับ

 

   คิดเล่นๆ คนเดียวในใจว่า เราระบุในแบบประเมินได้มั้ยว่า "ค่ามาตรฐานของตัวชี้วัดนี้ หากได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 4 คือ ตก หรือ ไม่ผ่าน"เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่า เต็ม 5 คะแนน 2.5 คือผ่านเกณฑ์ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

 

 

 

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
15 August 2013 14:47
#91779

ตัวนี้ล่วงรูด=ร่วงรูด หรือป่าวท้าว

ส่วนว่าการประเมินที่ไหนๆ ก็อยาก แต่ว่ามันตัวบ่งชี้ที่ดีในการปรับปรุง

แบบว่าถ้าหล่นรูดแบบท้าวว่า รอบหน้าเลือกสอบถามแบบสองตัวเลือก

คือ

ชอบ

ไม่ชอบ

ไปดีกว่าเดียวนายท่านเตะเอา

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
15 August 2013 14:50
#91780

ยิ่งแล้วใหญ่..ชอบ ไม่ชอบ นั้น

น่าว่า 100 % ไม่ชอบแหง ๆ

อิ...อิ..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.11.178
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ