นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1390
ความเห็น: 1

ผู้นำที่ดีเขาจูงใจพนักงานกันอย่างไร

จากบันทึกนี้ ที่คุณวราวุฒิ ประชาสัมพันธ์ โครงการ Update ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคน โดยทางกองการเจ้าหน้าที่มีความคาดหวังว่าหัวหน้างานทุกคน มีหน้าที่ทำ HR non HR ให้เราด้วย
ในวันที่ 9 พ.ย.2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี 

เรื่องราวนี้เป็นฝีไม้ลายมือการเขียน ของ คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูล จะมานำเราคุยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  นำมาแบ่งปันกันเพื่อเรียกน้ำย่อยค่ะ 

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนั้น เป็นอีกเรื่องที่ผู้นำทุกคนยังคงต้องเรียนรู้ และพยายามหาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในทีมงานของตนเอง งานวิจัยเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในยุคหลังๆ ก็มักจะเน้นว่า การใช้เงินหรือค่าตอบแทน หรือ การใช้มาตรการลงโทษในรูปแบบต่างๆ นั้น ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการที่จะทำ หรือไม่ทำอะไรในระยะยาวได้เลย เพราะถ้าเราไม่ให้เงิน หรือเลิกลงโทษเมื่อไหร่ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นทันที

ในระยะหลังมานี้ เรื่องของการสร้างแรงจูงใจจะเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นจากภายใน ตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะของผู้บริหารและตัวผู้นำเองที่จะทำให้พนักงานรู้สึกมี พลังในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการทำงานโดยออกมาจากภายในตัวของพนักงานเอง ไม่ใช่มาจากเงิน หรือ การลงโทษ

ผู้นำที่ดีจึงต้องรู้จักที่จะดึงพลัง และแรงจูงใจในตัวพนักงานออกมาให้ได้ ซึ่งสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเทคนิควิธีการที่พอจะสามารถสร้างแรงจูงใจ ให้กับพนักงานได้จากภายใน

1.ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำที่ดีจะนำโดยทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ใช่เอาแต่สั่งๆๆๆ แต่ตัวเองกลับไม่เคยทำในสิ่งที่สั่งเลย ถ้าเราสามารถหาพนักงานที่ดี และมีความเหมาะสมกับองค์กร เมื่อผู้นำทำตนให้เป็นตัวอย่างแล้ว พนักงานก็จะมีแรงจูงใจในการทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง เพราะไม่ได้ทำเพราะถูกสั่ง ถูกบังคับ หรือถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษ 

2.กระตุ้นทีมงานให้ทำงานร่วมกัน ผู้นำที่ดี จะเป็นคนที่คอยกระตุ้นสมาชิกในทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างดี จะบอกเป้าหมายในการทำงานของทีม ว่าเราจะต้องร่วมกันไปสู่เป้าหมายอะไรบ้าง อย่างไร และจากนั้นก็จะคอยบอกความคืบหน้าของงานที่ทีมได้ทำไว้ ว่าไปถึงไหนแล้วเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เพื่อทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการทำงาน เวลาที่มีบางคนในทีมหมดพลัง ผู้นำก็จะไม่ทิ้ง แต่จะเข้าไปพูดคุย สอบถาม และจะให้กำลังใจเสมอ เพื่อให้ทั้งทีมไปด้วยกัน พนักงานก็สามารถเกิดขึ้นได้

3.ส่งเสริมให้พนักงานเติบโต ผู้นำที่ดี จะไม่ใช่แค่เพียงใช้งานไปเรื่อยๆ แต่จะพยายามสร้างให้เป็นพนักงานที่มีความเก่งมากขึ้น สร้างให้เป็นคนที่มีฝีมือที่ดีขึ้น ผู้นำที่ดีจะคอยสังเกต และดูผลงานที่ออกมาว่ามีอะไรที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น บ้าง และจะพยายามช่วยพนักงานคนนั้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

 

4.ส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์เป็นธรรม สิ่ง ที่ทำลายแรงจูงใจภายในของพนักงานได้มากที่สุดก็คือ ความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ พูดคำไหนคำนั้น ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส อธิบายได้ ไม่ส่งเสริมให้คนมาประจบประแจง จะได้ดี ก็ต้องมาจากผลงานและพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น เวลาที่มีพนักงานมานินทาคนอื่นให้ฟัง หรือให้ร้าย  ผู้นำที่ดีจะไม่เชื่อในทันที และจะไม่เอาเรื่องไร้สาระเหล่านี้มาทำให้เกิดความขัดแย้งในทีมงานเด็ดขาด 

5.มีความหวังเสมอ ผู้นำที่ดีจะสร้างแรงจูงใจภายในตัวพนักงานด้วย การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก สร้างความหวังที่มีเหตุผลให้กับพนักงานในทีม 

6.ไม่ปิดกั้นความคิดใหม่ๆ พนักงานจะมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดีก็ต่อเมื่อ ความคิดของเขาได้รับการยอมรับ ผู้นำที่ดี จะเป็นคนที่เปิดใจ ฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยไม่ไปพูดดักคอ หรือพูดตัดบทพนักงาน รับฟัง และใช้คำถามเพื่อสอบถามไปเรื่อยๆ บางครั้งก็ใช้คำถาม เพื่อจูงให้พนักงานคิดต่อยอดออกไปเรื่อยๆ หรือคิดไปในทางที่ถูกต้อง และจากนั้นก็จะพูดให้กำลังใจพนักงานในความคิดที่เสนอมา

7.ให้ Feedback อย่างสม่ำเสมอ ผู้ นำหลายคนเชื่ออย่างผิดๆ ว่า การให้ Feedback จะเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจ และเป็นตัวลดแรงจูงใจของพนักงานลงมากกว่า ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ถ้าเราสามารถให้ Feedback แก่พนักงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้ด้วยความรัก ความใส่ใจแล้ว พนักงานกลับจะมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นไปอีก ทั้งๆ ที่บางครั้ง Feedback ที่ผู้นำให้มานั้นอาจจะเป็นในแง่ลบด้วยซ้ำไป แต่ด้วยผู้นำที่ดีนั้น จะคอยส่งเสริม และให้กำลังใจ รวมทั้งสร้างพนักงานให้เก่งขึ้น ก็เลยยิ่งทำให้ Feedback เป็นเครื่องมือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดีกว่า

8.ใส่ใจในทุกข์สุขของพนักงานอย่างจริงใจ ผู้นำที่ดี แม้ว่าจะไม่ได้สนิทสนมกับเป็นการส่วนตัวก็ตาม แต่เป็นคนที่ให้ความจริงใจกับพนักงานในทุกเรื่อง ไม่ว่าพนักงานจะประสบกับความทุกข์สักแค่ไหน ก็จะให้กำลังใจ และให้ความเมตตาแก่พนักงานคนนั้น ด้วยใจจริงๆ ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกซาบซึ้ง และสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นแรงจูงใจภายในตัวพนักงานได้

จะสังเกตได้ว่า เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นนั้น ไม่มีข้อไหนเลยที่ใช้เงิน ค่าตอบแทน หรือ การลงโทษมาเป็นตัวกระตุ้น แต่จะใช้ความรู้สึกใช้บรรยากาศ และความหวังดีความจริงใจที่ให้ใช้ความเมตตา และความรัก ใส่ลงไปในตัวพนักงาน และด้วยความหวังดีเหล่านี้ ก็จะกลายเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวพนักงานขึ้นมาได้

ซึ่งถ้าผู้นำทุกคนทำได้แบบนี้จริงๆ ทีมงานทั้งทีมจะเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยใจจริงๆ ผลงานก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วสุดท้ายเรื่องของค่าตอบแทนมันก็จะเข้ามาตอบแทนเพื่อเป็นรางวัลภายนอกอีกที

การที่ผู้นำที่ดีจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานอย่างถาวร จงอย่าใช้แต่เรื่องค่าตอบแทน และการลงโทษมาเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยครับ เพราะใช้ได้ไม่นานมันก็จะหมดไป แต่ถ้าใช้ใจ ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น ยิ่งใช้ยิ่งงอกเงย และมีให้ใช้อย่างไม่มีวันหมดครับ

เขียนโดย ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 ตุลาคม 2558 16:17 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2558 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ใจ นั่น มันมีอยู่หนึ่งดวง หากใช้ไปหลาย ๆ

ครั้งแล้วมันไม่หมดไปหรือท้าว 555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ