นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1455
ความเห็น: 1

เก็บบันทึก "เก่า" นำมา "ขยายผลใหม่"

ประโยชน์จากระบบ share psu ที่ได้เก็บข้อมูลเมื่อ 5 ปีที่แล้ว นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

 

 

 

 

            เปิดประเด็นในเรื่องการใช้ประโยชน์จาก share psu  ที่ได้เอื้อพื้นที่ให้นำมาบันทึก "บอกเล่า"  และแบ่งเป็นตอน ๆ เพื่อสะดวกต่อการอ่าน   ซึ่งทุกท่านอาจจะไม่ชอบการอ่านเรื่องที่มีจำนวนหน้าค่อนข้างมาก  แต่ชอบที่จะอ่านในหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่า เนื้อหาสั้น ๆ  จัดตัวอักษรที่น่าชวนอ่าน  แสดงจุดที่น่าสนใจ น่าหลงไหลให้ชวนติดตาม

 

            อย่างกรณี การนำเรื่องในอดีต มาตีแผ่ให้สังคมในคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับรู้  ตลอดจนชุมชนชาว ม.อ. ได้รับทราบ ประวัติความเป็นมาในอดีต    ด้วยเหตุผลที่องค์กรมีการผลัดเปลี่ยนบุคลากรรุ่นต่อรุ่น   โดยเฉพาะเรื่องในอดีต ๆ ที่บุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่ได้ทราบประวัติความเป็นมา

 

            ดังนั้น ต่อจากนี้ไป จะนำเรื่องในอดีตของ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ" นับตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาการเป็นอย่างไร  

 

            คณะทรัพยากรธรรมชาติ เราโชคดีที่มี อดีตท่านคณบดีคนแรก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ   สุทธิวนิช  ที่ได้มีการบันทึกบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบ   โดยบทความดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551

 

             ที่ประชุมคณะทำงาน KM ในวันนี้ (11 ตุลาคม 2556)  ได้มีการกล่าวถึง การสกัดความรู้ในเรื่องประวัติของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีต  ประสงค์ที่จะให้นำมาบันทึกอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเรื่องใหม่ ๆ ที่ได้รวบรวมไว้เป็นเล่ม  ให้นำมาขยายผลโดยแบ่งเป็นตอน ๆ  ข้อความสั้น ๆ และง่ายต่อการอ่าน  เพื่อเปิดเผยให้ชุมชนชาวทรัพยฯ ได้รับทราบ  ตลอดจนชุมชนชาว ม.อ. ได้ทราบร่วมกัน   และต่อจากนี้ จะได้อ่านเรื่องราวในอดีตของคณะฯ ได้มากขึ้น

 

             นับจากนี้ไป จะนำบันทึกที่ได้บันทึกไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551  นำมาประชาสัมพันธ์กันใหม่ทาง E-mail  โดยที่ไม่ต้องบันทึกกันใหม่  หรือที่เรียกว่า  "นำบันทึกเก่า มาขยายผลใหม่"

 

               และนี้คือ "ประโยชน์จากระบบ share psu ที่ได้เก็บข้อมูลเมื่อ 5 ปีที่แล้ว นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก"

 

             ขอบคุณผู้ดูแลระบบ ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก share version เก่า มาสู่ share version ใหม่ ได้ครบถ้วนทุกประการค่ะ.

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 October 2013 17:54 Modified: 11 October 2013 18:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ได้อีก 1 บันทึกค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.97.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ