นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2659
ความเห็น: 3

บันทึกไว้เพราะลืมง่าย 2

ปัดฝุ่นนิดหน่อย....

1. วิธีหา UUID ของ HD

ใช้ Command line ง่ายที่สุด คำสั่งนี้เลย
 • ls -l /dev/disk/by-uuid
 • sudo blkid (แนะนำโดย Ico48 trestest)

2.  วิธีเปลี่ยน UUID ของ HD

tune2fs /dev/sda1 -U UUID  หรือ 

 tune2fs -U random /dev/sdXY

3. หาข้อมูลของเลข IP

เปิด browser แล้วป้อน hostip.info ในช่อง location ระบบจะให้ข้อมูลว่า เขาเห็นเราผ่าน IP (Public IP) หมายเลขอะไร

ถ้าต้องการทราบว่า เลข IP อยู่ที่ใด ก็พิมพ์ IP ลงไปในช่องใต้ข้อความ Domain to IP or Host name lookup ตามด้วยการคลิกที่ GO

ท่าน อ.ฉัตรชัยแนะนำเพิ่มเติมว่า ป้อน ifconfig.me ใน browser ก็ได้ และได้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย ...

4. Download ไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ

เรียกหา www.google.com ด้วย Browser ใดๆ หากต้องการหาไฟล์รูปแบบ ppt ที่ชื่อ "Understanding the E-book Consumer" ก็ให้พิมพ์ข้อความนี้เข้าไปในช่องค้นหาของ Google

 Understanding the Ebook Consumer filetype:ppt

คลิก ค้นหา เท่านั้นเอง... 

5.  ตรวจสอบสถานะของ server...

มีเครื่องมือหลายตัว แต่ลืมหมดแล้ว ตอนนี้ http://newsreports.org/ น่าจะใช้แก้ขัดไปก่อนได้

6. Make ISO images on Linux

ถ้ามีแผ่นซีดีที่ต้องการสร้างเป็นไฟล์ iso เพื่อเก็บใน HD และ mount เมื่อต้องการ ก็ใช้คำสั่งเหล่านี้

sudo dd if=/dev/cdrom of=cd.iso

sudo dd if=/dev/dvd of=dvd.iso

/dev/cdrom หรือ /dev/dvd คือชื่อ device ของ cdrom drive และ dvd drive ตามลำดับครับ ตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยคำสั่ง df หลังจากใส่ CD หรือ DVD เข้าไปในเครื่องแล้ว

อ้างอิงจาก http://kevin.vanzonneveld.net/techblog/article/make_iso_images_on_linux/

7.  การใช้งาน mhddfs

mhddfs เป็นเครื่องมือ หรือ driver ในการรวมหลายๆ partitions ให้เห็นเป็น partition เดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ต้องเขียนลงใน directory ที่ต้องใช้เนื้อที่มากๆ ตัวอย่างวิธีการระบุใน /etc/fstab คือ

UUID=b1cd5352-e1c4-4268-ad1f-4277933ea07f /mnt/b ext4 defaults 0 2
UUID=fff3a2c3-387a-4deb-bcd3-1ccda64c5d1d /mnt/c ext4 defaults 0 2
UUID=4cdcaed2-4829-4241-81da-f4babef0553a /mnt/d ext4 defaults 0 2
UUID=9a43ac98-7dc2-4759-a662-d2bf58916ec4 /mnt/e ext4 defaults 0 2
mhddfs#/mnt/b,/mnt/c,/mnt/d,/mnt/e /data fuse defaults,allow_other 0 0

8. แก้ปัญหา "No SDBC dirvers was found..." ใน OO.o3

 ปัญหานี้เกิดเมื่อต้องใช้การเชื่อมต่อกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ในการสร้าง Label, Mailmerge...ตามวิธีการใน Chapter 11: Using Mail Merge

วิธีการแก้ไขก็คือ ให้ทำการติดตั้ง openoffice.org-evolution ดังนี้

sudo apt-get install openoffice.org-evolution

ถ้าใช้ LibreOffice ให้เปลี่ยนเป็นคำสั่งนี้ครับ

sudo apt-get install libreoffice-evolution

9. เปลี่ยนแปลง UUID ของ HD ของ VirtualBox

ตัวอย่าง เช่น

vboxmanage internalcommands sethduuid /usr/src/vbox/Ubuntu-10.04-DSpace.vdi 55b773b8-cbcb-42ea-9a44-1368b30ed823

หากต้องอ่าน UUID ของไฟล์ *.vdi ใช้คำสั่ง

vboxmanage showhdinfo /usr/src/vbox/Ubuntu-10.04-DSpace.vdi 

10. คำสั่งที่เกี่ยวกับการดูข้อมูล BIOS และข้อมูลของระบบ

sudo biosdecode sudo hwinfo --bios | less
sudo dmidecode --type bios
sudo lshw
gksudo lshw-gtk

11. post-installation ของ Ubuntu

 • เปิด partner repository
 • ติดตั้ง midori, chromium-browser, opera
 • ติดตั้ง gimp, blender, inkscape, gqview, mirage
 • ติดตั้ง xournal, acroread, xpdf
 • ติดตั้ง vlc, winff, stardict, emacs, bluefish, scilab
 • ติดตั้ง virtualbox

12. ส่ง email เมื่อระบบ reboot

ใช้คำสั่ง crontab -e และป้อนข้อมูลดังนี้

@reboot  echo `hostname`" has restarted at "`date` | mail -s "System Restarted" username@mail.domain

13. What to do when experiencing The following signatures were invalid: BADSIG ...

# sudo -s -H
# apt-get clean
# rm /var/lib/apt/lists/*
# rm /var/lib/apt/lists/partial/*
# apt-get clean
# apt-get update

14. วิธีแปลงไฟล์รูปภาพ(หลายๆ ไฟล์ก็ได้)ให้เป็น pdf (ไฟล์ละหน้า)

 • ติดตั้ง imagemagick ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install imagemagick
 • แปลงไฟล์รูปภาพทั้งหมดให้เป็นรูปแบบ JPEG หรือ PNG ด้วยคำสั่ง convert *.tif outfile.png
 • แปลงไฟล์รูปภาพในข้อ 2. ให้เป็น pdf ด้วยคำสั่ง convert *.png outfile.pdf

15. แก้ปัญหา ibus icon ไม่แสดงใน system tray

ใช้คำสั่ง ibus-daemon -x -r -d ใน Terminal หรือทำตามนี้

 • กด Keyboard Shortcut: Ctrl + Alt + T  เพื่อเรียกโปรแกรม Terminal
 • พิมพ์คำสั่งข้างต้นเข้าไป
อ้างอิงจาก
Wilson, Ibus Icon Disappeared in the System Tray, n.d. http://notepad2.blogspot.com/2011/05/ibus-is-not-showing-in-system-tray.html.

16. วิธีลดขนาดไฟล์ pdf

มีหลายวิธี เช่น 

 • gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf input.pdf
 • convert -compress JPEG -quality 100 input.pdf output.pdf
  หากต้องลดขนาดลงมากกว่านี้ ให้ปรับ quality ให้น้อยลง
 • pdf2djvu -d [dpi-resolution] input.pdf -o temp.djvu
  djvups temp.djvu temp.ps
  ps2pdf temp.ps output.pdf
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): linux  ubuntu  opensouce
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ธันวาคม 2555 18:29 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2555 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Champy, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คำสั่งหา UUID Hdd ใช้ blkid ก็ได้นะครับ (ต้อง sudo ก่อนครับ)

Ico48
ฉัตรชัย [IP: 113.53.23.182]
25 ธันวาคม 2555 01:41
#82756

ข้อมูลของ public ip ถ้าใช้จาก command line ลองใช้

curl ifconfig.me

ดูครับ น่าจะให้ข้อมูลออกมา ดูดี ที่สุดแล้ว

ifconfig.me ถ้าใช้ browser ตัวอื่นๆ ยังมีข้อมูลอื่นๆ ให้ดูเพ่ิมด้วยครับ

ขอบคุณมากๆ ทั้งสองท่านครับ เป็นความรู้ใหม่ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ