นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5306
ความเห็น: 1

การติดตั้งและปรับแต่ง Ubuntu 7.10 (ตอนที่ 2)

สำหรับตอนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงการติดตั้ง mail server

ต่อจาก ตอนที่ 1

15. ติดตั้ง mail server

โดยปกติ Ubuntu จะสนับสนุน Postfix ให้เป็น mailer หรือ MTA (Mail Transport Agent) ของระบบ แต่ก็ไม่ได้ห้ามการติดตั้ง mailer ตัวอื่นๆ ผมเองเคยชินกับการใช้ sendmail และปัจจุบัน sendmail ก็มีชุดประกอบที่เรียก Milter  ใช้สำหรับ scan virus ใน email เช่น clamav-milter, spamass-milter, etc.

ในส่วนของ milter ต่างๆ จะขอกล่าวในภายหลังครับ

การติดตั้ง sendmail ก็ไม่ได้ยากมากครับ สามารถติดตั้งโดยใช้ command line หรือ ใช้เครื่องมือสำหรับ Administrator ดังนี้ครับ

 • กรณีใช้วิธีติดตั้งจาก command line ให้ดำเนินการ ดังนี้
  • sudo apt-get install sendmail sendmail-doc
 • กรณีติดตั้งโดยใช้ Administrative tools ให้ดำเนินการ ดังนี้
  • เลือก System-->Administration-->Synaptic System Manager
  • คลิกเลือก sendmail (อาจจะรวมเอา sendmail-doc ถ้าต้องการ)
  • คลิก Apply
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ระบบจะส่ง email ได้เพียงอย่างเดียว หากต้องการแก้ไขให้สามารถรับ mail จาก host อื่นๆ ได้ ต้องแก้ไขไฟล์ /etc/mail/sendmail.mc  แล้ว compile เพื่อสร้าง /etc/mail/sendmail.cf ใหม่ ดังนี้ 
 • ป้อนคำสั่ง sudo -i
 • cd /etc/mail 
 • เปิดไฟล์ /etc/mail/sendmail.mc ด้วยคำสั่ง pico sendmail.cf (อาจจะใช้ editor ตัวอื่น เช่น nano, gedit ก็ได้) และใส่ dnl หน้า 5 บรรทัดต่อไปนี้ (การใส่ dnl ทำให้บรรทัดดังกล่าวกลายเป็น comment และบรรทัดเหล่านั้นจะไม่ถูก compile)
FEATURE(`no_default_msa')dnl
DAEMON_OPTIONS(`Family=inet6, Name=MTA-v6, Port=smtp, Addr=::1')dnl
DAEMON_OPTIONS(`Family=inet,  Name=MTA-v4, Port=smtp, Addr=127.0.0.1')dnl
DAEMON_OPTIONS(`Family=inet6, Name=MSP-v6, Port=submission, Addr=::1')dnl
DAEMON_OPTIONS(`Family=inet,  Name=MSP-v4, Port=submission, Addr=127.0.0.1')dnl
 • Save ไฟล์ แล้ว ทำการ compile ดังนี้
  • sendmailconfig
  • /etc/init.d/sendmail stop
  • /etc/init.d/sendmail start
          สองบรรทัดหลังนี้ เป็นการกันเหนียว เพราะเคยพบว่า แม้จะมีการสั่ง reload บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ reload จริง
เพื่อความแน่ใจอาจจะตรวจสอบการทำงานของ mail port ดังนี้
netstat -a|grep smtp
หาก mail server ทำงานถูกต้อง ควรจะได้ output ดังนี้
tcp  0  0  *:smtp  *:*  LISTEN
ให้สังเกตส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน หากปรากฎเป็น localhost:smtp แสดงว่า sendmailจะไม่ยอมรับการติดต่อจาก host ใดๆ ยกเว้นตัวมันเองครับ
อ่านต่อ ตอนที่ 3
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 Febuary 2008 16:37 Modified: 30 December 2008 00:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
suttipong [IP: 203.148.213.114]
08 March 2011 02:06
#64098
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ