นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Natchaya999
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2962
ความเห็น: 1

ขั้นตอนการรับบริการในการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของ PSU-BIC

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับบริการในการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Ø   
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1) ให้เจ้าของผลงานกรอกแบบฟอร์ม PT-01-F01 (แบบฟอร์มสำรวจความสนใจ/ความต้องการรับบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา), PT-01-F02 (แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและบริการที่ต้องการของผู้ขอรับบริการ), PT-02-F01 (แบบฟอร์มบริการสืบค้นข้อมูล), PT-03-F01 (แบบฟอร์มบริการตรวจสอบความเหมือน/ซ้ำ), PT-05-F01 (แบบฟอร์มบริการเตรียมคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) และ PT-06-F01 (แบบฟอร์มบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) พร้อมทั้งส่งร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ IPOP

2) เจ้าหน้าที่ IPOP และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเบื้องต้น

3) กรณีผ่าน (ไม่ต้องแก้ไข)
        3.1 ดำเนินการต่อโดยให้เจ้าของผลงานกรอก แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) และหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ IPOP ตรวจสอบความถูกต้อง
        3.2 เจ้าหน้าที่ IPOP จะส่ง แบบ สป/สผ/อสป/001-ก และหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวให้คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ เพื่อเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาพิจารณาลงนาม แล้วจึงยื่นให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาต่อไป

4) กรณีไม่ผ่าน (ต้องแก้ไข)
     เจ้าหน้าที่ IPOP ส่งร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวให้เจ้าของผลงานแก้ไข เมื่อผ่านแล้วจึงดำเนินการตามข้อ3) ต่อไป

หมายเหตุ                วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประทับตราเลขที่คำขอ คือวันที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

Ø    บุคคลภายนอก
1) ให้เจ้าของผลงานกรอกแบบฟอร์ม PT-01-F01 (แบบฟอร์มสำรวจความสนใจ/ความต้องการรับบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา), PT-01-F02 (แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและบริการที่ต้องการของผู้ขอรับบริการ), PT-02-F01 (แบบฟอร์มบริการสืบค้นข้อมูล), PT-03-F01 (แบบฟอร์มบริการตรวจสอบความเหมือน/ซ้ำ), PT-05-F01 (แบบฟอร์มบริการเตรียมคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) และ PT-06-F01 (แบบฟอร์มบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) พร้อมทั้งส่งร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ IPOP

2) เจ้าหน้าที่ IPOP และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเบื้องต้น (โดยมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ)3) กรณีผ่าน (ไม่ต้องแก้ไข)
             3.1 ให้เจ้าของผลงานกรอก แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ IPOP ตรวจสอบความถูกต้อง
             3.2 หากเจ้าหน้าที่ IPOP ตรวจพบว่ามีความถูกต้องแล้ว ให้เจ้าของผลงานยื่น แบบ สป/สผ/อสป/001-ก และร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าว พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม (หากเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท, หากเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาท, หากเป็นอนุสิทธิบัตร ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250บาท) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ปัจจุบันคือ คุณมณฑา นาคา เบอร์ติดต่อ 074 311422) โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง จะประทับตราเลขที่คำขอ พร้อมทั้งออกใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ 
             3.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ะส่ง แบบ สป/สผ/อสป/001-ก พร้อมร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ                วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประทับตราเลขที่คำขอ คือวันที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): ipop  ip  tt
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 09:20 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2550 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ Natchaya999 คนเดิมนะคะ ตอนนี้เปลี่ยนแนวแล้วค่ะ ท่านใดสนใจเคล็ดลับการเลี้ยงแมว กระต่าย แฮมเตอร์ และอื่นๆ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสาระน่ารู้และเคล็ดลับการเลี้ยงได้ที่

http://share.psu.ac.th/profile/natchayamon.t

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเยอะๆ นะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ