นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1248
ความเห็น: 0

ใช้ PACKAGES บริการด้วยใจ

การที่จะให้บริการแบบประทับใจแก่ทุกคนที่มารับบริการก็คงจะเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ “การให้บริการอย่างดีที่สุดด้วยหัวใจเท่าที่สามารถจะทำได้”

ใช้ PACKAGES บริการด้วยใจ

      ถ้าพูดถึงคำว่า “PACKAGES” หลายคนก็จะนึกถึงหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรืออะไรก็ตามที่จัดเป็นชุด ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงอะไรที่เป็นชุดเช่นกัน แต่จะหมายถึงสิ่งที่ต้องให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการโดยจะต้องจัดให้เป็นชุด ชุดนี้เรียกว่า PACKAGES OF SERVICE MIND โดยคำว่า PACKAGES จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

      P     Personality     บุคลิกภาพ              หมายถึง บุคลิกภาพที่แสดงออกต่อลูกค้า

      A     Assistance      ความช่วยเหลือ        หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเท่าที่จะทำได้

     C     Cordial            ความจริงใจ             หมายถึง ความจริงใจในการให้บริการ

     K     Knowledge      ความรู้                    หมายถึง ความรู้ที่จะให้แก่ลูกค้า

     A     Attitude          ทัศนคติ                   หมายถึง ความคิดที่ดีในการให้บริการ

     G    Goodness        ความดี                    หมายถึง สิ่งดีๆที่อยากจะให้แก่ลูกค้า

     E     Efficiency        ความมีประสิทธิภาพ   หมายถึง ประสิทธิภาพของบริการที่ส่งมอบ

     S     Spirit              จิตใจ                     หมายถึง บริการด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง

     งานบริการถือว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการที่มากหน้าหลายตาซึ่งต่างคนก็ต่างมีความคิด มีความต้องการเป็นของตนเอง ถ้าพูดเป็นนัยก็คือว่า ทุกคนย่อมมีเหตุผล แต่เหตุผลใครเหตุผลมัน ดังนั้นการที่จะให้บริการแบบประทับใจแก่ทุกคนที่มารับบริการก็คงจะเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ “การให้บริการอย่างดีที่สุดด้วยหัวใจเท่าที่สามารถจะทำได้”

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2556 16:07 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2556 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ