นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1184
ความเห็น: 1

กลยุทธ์พื้นฐานเพื่อเพิ่มผลประกอบการขององค์กร

การลดต้นทุนถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรและเป็นกลยุทธ์ที่เน้นที่การสำรวจและแก้ไขจุดบกพร่องภายในองค์กรธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ทั้งในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำและเพื่อการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง

                 ในการดำเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ธุรกิจส่วนตัว หรือแม้แต่หน่วยงานของภาครัฐก็ตามแต่ นอกจากมุ่งหวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือผูhบริโภคแล้ว สิ่งที่ต้องการอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ...ผลประกอบการหรือเงินรายได้จากการประกอบกิจการนั่นเอง ถ้าจะพูดว่าต้องแสวงหากำไรก็ไม่ผิด
นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใดก็ตาม ก็ต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานด้วยกันทั้งนั้น หากขาดเงินก็ขาดท่อน้ำเลี้ยง จะดำเนินการใดๆก็ย่อมที่จะยาก
และหากในธุรกิจนั้นมีการแข่งขันที่รุนแรงก็ไม่สามารถที่จะต่อสู่ในการแข่งขันนั้นๆได้ อนาคตก็คงจะทำนายได้อย่างแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องกระทำมีอยู่ 2 อย่าง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน นั่นก็คือ “การเพิ่มรายได้ และ การลดต้นทุน”

                การทำให้รายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้

                1) เพิ่มปริมาณการขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย

                2) ขึ้นราคาสินค้า ซึ่งควรคำนึงถึงราคาในตลาดคู่แข่งขัน ความศรัทธาของลูกค้าที่มีต่อภาพพจน์สินค้าและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของทางราชการด้วย

               3) การขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่จำเป็น เช่น ที่ดิน เครื่องจักร อาคาร

               การลดรายจ่ายหรือลดต้นทุน สามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้

               1) ลดต้นทุนผันแปรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

               2) ลดต้นทุนคงที่ โดยการศึกษาและตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป

               3) ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขาย

               4) ลดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร โดยการยืดระยะเวลาการใช้งานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงรักษา

               5) ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ได้แก่
ดอกเบี้ย โดยการกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

               6) ลดค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

               7) ลดค่าหนี้สูญ โดยการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ

               8) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา

               9) หาแนวคิด เทคนิค และวิธีการใหม่ๆในการลดต้นทุน

               การลดต้นทุนถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรและเป็นกลยุทธ์ที่เน้นที่การสำรวจและแก้ไขจุดบกพร่องภายในองค์กรธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ทั้งในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำและเพื่อการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง ทั้งนี้ในการลดต้นทุนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานดังต่อไปนี้
              1. ลดต้นทุนแต่ยังคงรักษาความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยไม่ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการลดลงหรือไม่ทำให้คุณภาพต่ำลง ลดต้นทุนโดยเน้นระดับการบริการที่พอเหมาะพอดีกับความพึงพอใจของลูกค้า

              2. ลดต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน ภายใต้สภาวะเงื่อนไขในปัจจุบันและการมีทรัพยากรที่จำกัดขององค์กร


          องค์กรหรือหน่วยงานของท่านทำเรื่องพื้นฐานเหล่านี้หรือยัง ???

ขอขอบคุณเกร็ดความรู้จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 June 2014 23:35 Modified: 08 June 2014 23:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

สีตัวหนังสือตรงการลดต้นทุน อ่านยากไปหน่อยค่ะ ขอแบบสีเข้มได้ไหมเอ่ย ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ