นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1227
ความเห็น: 0

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จมีไว้เพื่อทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่วางไว้

 

 

                ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor : CSF) ซึ่'หลายครั้งเราอาจจะได้ยินในอีกคำหนึ่ง นั่นก็คือ Key Success Factors : KSF นั่นเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่างๆที่องค์กรต้องทำให้มีหรือให้เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จเป็นที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องทำสิ่งใดบ้างเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั่นเอง
                องค์กรสามารถวิเคราะห์ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จได้ โดยการวิเคราะห์ลักษณะของกิจการ ตำแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปและการพัฒนาองค์กร

                หากกล่าวให้เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ก็คือ องค์กรใช้ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor : CSF) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นความสามารถหลัก (Core Competencies) และใช้ความสามารถหลักดังกล่าว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และความได้เปรียบในการแข่งขัน จะทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่วางไว้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2557 16:06 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2557 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ