นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1507
ความเห็น: 0

ทฤษฎี 6 ก. สำหรับการสร้างนวัตกรรม

“องค์กรที่จะอยู่รอดได้ คือ องค์กรที่สร้างนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรมคือ มนุษย์ มนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมดี ๆ ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร”

         “องค์กรที่จะอยู่รอดได้ คือ องค์กรที่สร้างนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรมคือ มนุษย์ มนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมดี ๆ ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร” นี่เป็นอีกประโยคหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กรที่อยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง
          นวัตกรรมในองค์กร คือ สิ่งใหม่ ๆ การคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือเพื่อพัฒนาองค์กร สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          ทรัพยากรมนุษย์ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ต้องมีทุนความรู้ ทุนทักษะ ทุนปัญญา และทุนความสุข ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กรที่จะต้องสรรหา ต้องสร้าง ต้องรักษา ทุนเหล่านั้นให้มีขึ้นในทรัพยากรมนุษย์

          การจะเกิดนวัตกรรมในองค์กรได้ ต้องอาศัยวัฒนธรรมของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คือ ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าทำ นวัตกรรมดังกล่าวจึงต้องอาศัยวัฒนธรรมตามทฤษฎี 6 ก. คือ  

         1. กล้าคิด หมายถึง กล้าที่จะคิดนอกกรอบ

         2. กล้าพูด หมายถึง กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้อง

         3. กล้าเปิดใจ หมายถึง กล้าที่จะรับฟัง

         4. กล้าเสี่ยง หมายถึง กล้าริเริ่มในการกระทำสิ่งต่างๆ

         5. กล้าเรียนรู้ หมายถึง กล้าที่จะไม่กลัวความล้มเหลว และเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด

         6. กล้าทำ หมายถึง กล้าทำจริง และพัฒนาสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่อง

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 July 2014 18:13 Modified: 06 July 2014 18:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ